She’s saying
Baby, come and follow me
There’s not a bad thing here tonight
Save your reasons all for later
Stay with me a little while

O diyor ki
Bebeğim, gel ve beni takip et
Bu gece burada kötü şeyler yok
Sebeplerini sonra için sakla
Kısa bir zaman için de benimle kal

Watch me go
Now I sink down, all alone (away)
Where am I?
A dark haze clouding up my eyes
I can hear the voices listening
Don’t know who they are
Trying to take the pressure off
Been reaching for the stars
Tell me will I find myself again
When I go too far?
Yeah I know
You know
I know
I’d rather be
Lost in the lights
Lost in the lights
I’m outta my mind
Can you help me numb the pain?

Gidişimi izle
Şimdi dibe battım, yapayalnız (Uzağa)
Neredeyim ben?
Karanlık bulutlu bir sis gözlerimi kapatıyor
Dinleme seslerini duyabiliyorum
Kim olduklarını bilmiyorum
Baskıyı kaldırmaya çalışıyorum
Yıldızlara ulaşmak için
Söyle bana, kendimi tekrardan bulacak mıyım?
Çok uzağa gittiğimde?
Evet biliyorum
Biliyorsun
Tercih ederdim
Işıklarda kaybolmayı
Işıklarda kaybolmayı
Aklımdan çıkıyorum
Acıyı uyuşturmada bana yardım edebilir misin?

Each night
You spin me up high
Emotions on ice
Let me have a taste
Give me a good ride
(Oh I’m fallin’)
It’s gon’ be a good night
(Oh I’m fallin’)
Forever you and I
All my reflections, I
Can’t even recognize
I’m feelin’ so alive, wasting time
I’d rather be
Lost in the lights
Lost in the lights
I’m outta my mind
Can you help me numb the pain?

Her gece
Beni yukarıya döndürüyorsun
Duygular buzda
Tadına bakmama izin ver
Bana iyi bir sürüş ver
(Ah düşüyorum)
İyi bir gece olacak
(Ah düşüyorum)
Sen ve ben sonsuza kadar
Bütün yansımalarım, ben
Tanıyamıyorum bile
Çok canlı hissediyorum, zamanı harcıyorum
Tercih ederdim
Işıklarda kaybolmayı
Işıklarda kaybolmayı
Aklımdan çıkıyorum
Acıyı uyuşturmada bana yardım edebilir misin?

Each night
You spin me up high
Emotions on ice
Let me have a taste
Give me a good ride
(Oh I’m fallin’)
It’s gon’ be a good night
(Oh I’m fallin’)
Forever you and I

Her gece
Beni yukarıya çıkarıyorsun
Duygular buzda
Tadına bakmama izin ver
Bana iyi bir sürüş ver
(Ah düşüyorum)
İyi bir gece olacak
(Ah düşüyorum)
Sen ve ben sonsuza kadar

This will break me
This is gonna break me
No don’t you wake me
I wanna stay in this dream, don’t save me
Don’t you try to save me
I need a way, we
I need a way we can dream on

Bu beni kıracak
Bunun beni kıracağını biliyorum
Hayır beni uyandırma
Bu hayalde kalmak istiyorum, beni kurtarma
Beni kurtarmaya çalışma
Bir yola ihtiyacım var, biz
Hayal edebileceğimiz bir yola ihtiyacım var