Since when?
Everyone laughing at me, it makes me feel scared
I tried to run away
The same you who lost your way

Ne zamandan beri?
Herkes bana gülüyor, bu beni korkmuş hissettiriyor
Koşmaya çalıştım
Yolunu kaybetmiş biri aynı senin gibi

I’m drunk and asleep
I can’t remember when
I’ve been thinking about what I’m doing
Why is it only me? No, everyone’s like that
I’m pretending to be okay every time
I’m so pathetic

Sarhoş ve uykuluyum
Ne zaman hatırlayamıyorum
Ne yaptığım hakkında düşünüyorum
Neden sadece ben? Hayır, herkes böyle
Her zaman iyi olduğuma dair numara yaparım
Çok acınasıyım

The same day (The same day)
It flows again (It flows again)
How long do I have to endure it?
Can I go back to where I from?
This cold and lonely night
Without thinking
I walk in my dark room alone
I said it was okay
I feel like I’m losing myself slowly

Aynı gün (Aynı gün)
Akıyor tekrardan (Akıyor tekrardan)
Buna ne kadar dayanmak zorundayım?
Geldiğim yere dönebilir miyim?
Bu soğuk ve yalnız gece
Düşünceler olmadan
Karanlık odamda yalnız yürüyorum
İyi olduğunu söyledim
Kendimi yavaşça kaybediyormuşum gibi hissediyorum

Day and night, fall and repeat
Bad twilight, I look away but
Day and night fall and repeat (Mayday, get me out of here)
Make it right, it’s gonna be all right

Gece ve gündüz, düşüyor ve tekrar ediyor
Kötü gece yarısı, uzağa bakıyorum ama
Gece ve gündüz düşüyor ve tekrar ediyor (Mayday, beni buradan çıkarın)
Doğru yap, iyi olacak

Lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie

Yalan, yalan, yalan…

Even if you make excuses
I close my eyes and look away, oh
You know what’s already broken
It’s something that can’t be undone

Mazeretler sunsan bile
Gözlerimi kapatır ve uzağa bakarım, ah
Neyin çoktan kırıldığını biliyorsun
Geri alınamayacak bir şey

The same day (The same day)
It flows again (It flows again)
How long do I have to endure it?
Can I go back to where I from?
This cold and lonely night
Without thinking
I walk in my dark room alone
I said it was okay
I feel like I’m losing myself slowly

Aynı gün (Aynı gün)
Akıyor tekrardan (Akıyor tekrardan)
Buna ne kadar dayanmak zorundayım?
Geldiğim yere dönebilir miyim?
Bu soğuk ve yalnız gece
Düşünceler olmadan
Karanlık odamda yalnız yürüyorum
İyi olduğunu söyledim
Kendimi yavaşça kaybediyormuşum gibi hissediyorum

Day and night, fall and repeat
Bad twilight, I look away but
Day and night fall and repeat (Mayday, get me out of here)
Make it right, it’s gonna be all right

Gece ve gündüz, düşüyor ve tekrar ediyor
Kötü gece yarısı, uzağa bakıyorum ama
Gece ve gündüz düşüyor ve tekrar ediyor (Mayday, beni buradan çıkarın)
Doğru yap, iyi olacak

Lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie

Yalan, yalan, yalan…