With his back against the San Francisco traffic
On the bridge’s side that faces towards the jail
Setting out to join a demographic
He hoists his first leg up over the rail

San Francisco trafiğine sırtı dönük
Köprünün hapishaneye bakan tarafında
Bir demografiğe katılmak için yola çıkıyor
İlk bacağını parmaklığın üzerine kaldırıyor

A phone call’s made, police cars show up quickly
The sergeant slams his passenger door
He says, “Hey son why don’t you talk through this with me?
Just tell me what you’re doing it for”

Bir telefonda arama yapar, polis arabası hemen gözüküyor
Çavuş onu yolcu kapısına çarpar
Der ki, “Hey oğlum neden benimle bunu konuşmuyorsun?
Sadece bana bunun için ne yaptığını söyle“

“Oh, it’s a little bit of everything
It’s the mountains, it’s the fog
It’s the news at six o’clock
It’s the death of my first dog”

Ah, bu her şeyden biraz
Bu dağlar, bu sis
Bu saat altıdaki haberler
Bu ilk köpeğimin ölümü

“It’s the angels up above me
It’s the song that they don’t sing
It’s a little bit of everything”

“Bu üzerimde yukarıdaki melekler
Bu onların söylemediği şarkı
Bu her şeyden biraz“

There’s an older man who stands in a buffet line
He is smiling and he’s holding out his plate
And the further he looks back into his timeline
That hard road always led him to today

Orada büfe sırasında duran yaşlı bir adam
Gülümsüyor ve kendi tabağını uzatıyor
Ve zaman çizelgesinde ne kadar geriye bakarsa
O zorlu yol onu her zaman bugüne getirir

Making up for when his bright future had left him
Making up for the fact his only son is gone
And letting everything out once, his server asks him
“Have you figured out yet, what it is you want?”

Parlak geleceği onu terk ettiğinde bunu telafi etmek için
Tek gerçek oğlunun gittiği gerçeğini telafi etmek için
Ve her şeyin açığa çıkmasına izin verdi, hizmetçisi ona sorar
“Henüz anladın mı, ne istediğini?”

I want a little bit of everything
The biscuits and the beans
Whatever helps me to forget about
The things that brought me to my knees

Her şeyden biraz istiyorum
Bisküvi ve fasulye
Unutmama yardımcı olan ne varsa
Beni dizlerime getiren şeyler

So pile on those mashed potatoes
And an extra chicken wing
I’m having a little bit of everything

Yani, patates püresinin üzerindeki yığın
Ve ekstra tavuk kanadı
Her şeyden biraza sahibim

Somewhere a pretty girl is writing invitations
To a wedding she has scheduled for the fall
Her man says, “Baby, can I make an observation?
You don’t seem to be having any fun at all”

Bir yerdeki güzel bir kız davetiyeler yazıyor
Sonbahar için planlanmış bir düğün için
Onun adamı der, ”Bebeğim, bir yorum yapabilir miyim?
Hiç eğleniyor gibi görünmüyorsun”

She said, “You just worry about your groomsmen and your shirt-size
And rest assured that this is making me feel good”
I think that love is so much easier than you realize
If you can give yourself to someone, then you should

Kız dedi ki, “Sen sadece sadıcın ve tişört bedenin hakkında endişelen
Ve bunun beni iyi hissettirdiği hakkında emin ol”
Bence bu aşk senin fark ettiğinden daha kolay
Eğer kendini birine adayabiliyorsan, yapmalısın

‘Cause it’s a little bit of everything
The way you joke, the way you ache
It is getting up before you
So I could watch you as you wake

Çünkü bu her şeyden biraz
Şaka yapma şeklin, sızlanma şeklin
Senden önce kalkıyorum
Bu yüzden uyanırken seni izleyebilirim

So on that day in late September
It’s not some stupid little ring
I’m getting a little bit of everything

Yani eylülün sonundaki o gün
Bu küçük aptal bir yüzük değil
Her şeyden biraz alıyorum

Oh, it’s a little bit of everything
It’s the matador and the bull
It’s the suggested daily dosage
It’s the red moon when it’s full

Ah, bu her şeyden biraz
Bu matador ve boğa
Bu önerilen günlük doz
Bu dolunaydaki kırmızı ay

All these psychics and these doctors
They’re all right and they’re all wrong
It’s like trying to make out every word
When they should simply hum along

Bütün o medyumlar ve doktorlar
Tamamen doğru ve tamamen yanlışlar
Bu her kelimeyi anlamaya çalışmak gibi
Sadece mırıldanmaları gerektiğinde

It’s not some message written in the dark
Or some truth that no one’s seen
It’s a little bit of everything

Bu karanlıkta yazılan mesajlarla aynı değil
Ya da kimsenin görmediği gerçek
Bu her şeyden biraz