Oceans in between us
Mars and Venus, so far apart
Hoping, just barely hoping
Bleeding and broken from open hearts

Aramızda okyanuslar
Mars ve Venüs, birbirinden çok uzak
Umut ediyorum, zar zor umut ediyorum
Açık kalplerden kanıyor ve kırılmışım

Take my hand if you can take me as I am
And take my love, if you can love me that’s enough
That’s enough

Eğer beni olduğum gibi kabul edebilirsen, elimi tut
Ve eğer beni sevebilirsen, aşkımı al bu yeterli
Bu yeterli

But don’t slip away before the dawn
Morning’s about to come
And everybody needs someone
And I’ll be here waiting
Oh, oh, yeah
Yeah, everybody needs someone
Oh, yeah

Ama şafak vaktinden önce kayıp gitme
Sabah neredeyse gelmek üzere
Ve herkes birine ihtiyaç duyar
Ve ben burada bekiyor olacağım
Ah, ah, evet,
Evet, herkes birine ihtiyaç duyar
Ah, evet

Some nights you let your guard down
When the morning comes round you come round too
But if you could see us from a distance
You’d know I’ve always been so close to you

Bazı geceler gardını indirirsin
Sabah olduğunda sen de gel
Ama bizi uzaktan görebilseydin
Sana her zaman çok yakın olduğumu bilirdin

Take my hand if you can take me as I am
Take my love, if you can love me that’s enough
That’s enough

Eğer beni olduğum gibi kabul edebilirsen, elimi tut
Ve eğer beni sevebilirsen, aşkımı al bu yeterli
Bu yeterli

But don’t slip away before the dawn
Morning’s about to come
And everybody needs someone
And I’ll be here waiting
Oh, oh, yeah
Yeah, everybody needs someone
Oh, oh, yeah
Yeah, everybody needs someone

Ama şafak vaktinden önce kayıp gitme
Sabah neredeyse gelmek üzere
Ve herkes birine ihtiyaç duyar
Ve ben burada bekiyor olacağım
Ah, ah, evet,
Evet, herkes birine ihtiyaç duyar
Ah, evet
Evet, herkes birine ihtiyaç duyar

Take my hand if you can take me as I am
Take my love, if you can love me that’s enough
Take my hand if you can take me as I am
Take my love, if you can love me that’s enough

Elimi tut, eğer beni olduğum gibi kabul edebilirsen
Aşkımı al, eğer beni sevebilirsen bu yeterli
Elimi tut, eğer beni olduğum gibi kabul edebilirsen
Aşkımı al, eğer beni sevebilirsen bu yeterli