It’s twilight and I wake up hot
My body’s soaked in a cold, cold sweat
I re-enact the lurid scenes
And clawed engravings in my head


Alacakaranlık ve terleyerek uyanırım
Vücudum üşüyor, soğuk bir terle ıslandı
Korkutucu sahneyi yeniden canlandırıyorum
Ve pençeli gravürler beynimde


Oh, I can’t punch hard enough (and I run)
I can’t kick high enough (and I run)
I can’t shoot straight enough (and I run)
I can’t hold on enough (and I run)


Oh, yeterince sert yumruk atamıyorum (Ve koşarım)
Yeterince yukarıya tekme atamıyorum (Ve koşarım)
Yeterince düzgün ateş edemiyorum (Ve koşarım)
Yeterince bekleyemiyorum (Ve koşarım)


Oh, I can’t stay down enough (and I run)
I can’t take pain enough (and I run)
I can’t bleed fast enough
I can’t die dead enough


Oh, yeterince yerde kalamıyorum (Ve koşarım)
Acıya yeterince dayanamıyorum (Ve koşarım)
Yeterince hızlı kanayamıyorum
Ölemiyorum yeterince ölü halde


The air is thick, but the oxygen’s thin
My heart is beating like a drum (boom!)
And ice is flowing through my veins
Explosives on my lips and in my lungs


Yoğun bir hava ama oksijen seyrek
Kalbim bir davul gibi atıyor (boom!)
Ve buz damarlarıma doğru akıyor
Patlayıcılar dudaklarımın üstünde ve akciğerlerimin içinde


Oh, I can’t punch hard enough (and I run)
I can’t kick high enough (and I run)
I can’t shoot straight enough (and I run)
I can’t hold on enough (and I run)


Oh, yeterince sert yumruk atamıyorum (Ve koşarım)
Yeterince yukarı tekme atamıyorum (Ve koşarım)
Yeterince düzgün ateş edemiyorum (Ve koşarım)
Yeterince tutunamıyorum (Ve koşarım)


Oh, I can’t stay down enough (and I run)
I can’t take pain enough (and I run)
I can’t bleed fast enough
I can’t die dead enough


Oh, yeterince yerde kalamıyorum (Ve koşarım)
Acıya yeterince dayanamıyorum (Ve koşarım)
Yeterince hızlı kanayamıyorum
Ölemiyorum yeterince ölü halde


I don’t know what I’m running from
And I don’t know where I’m running to
There’s something deep and strange inside of me, I see


Neyden kaçtığımı bilmiyorum
Ve nereye koştuğumu da bilmiyorum
İçimde derin ve yabancı bir şey var, görüyorum


I don’t know what I’m running from
And I don’t know where I’m running to
Something’s compelling me to run into the dark


Neyden kaçtığımı bilmiyorum
Ve nereye koştuğumu da bilmiyorum
Bir şey beni karanlığın içine koşmaya zorluyor


And now I am more driven than before
And now I live just to settle score
And now I feel the nearness of your breath
Now I introduce you to your death


Ve şimdi eskisinden daha fazla tahrik ediciyim
Ve şimdi sadece intikam almak için yaşıyorum
Ve şimdi nefesine yakınlık hissediyorum
Şimdi sana ölümünü sunuyorum


I, I, I am more driven than before
I, I, I live just to settle score
I, I, I feel the nearness of your breath
I, I, I introduce you to your death


Ben, ben, ben eskisinden daha fazla tahrik ediciyim
Ben sadece intikam almak için yaşıyorum
Ben nefesine yakınlık hissediyorum
Sana ölümünü sunuyorum


I can’t punch hard enough
I can’t kick high enough
I can’t shoot straight enough
I can’t hold on enough


Yeterince sert yumruk atamıyorum
Yeterince yukarı tekme atamıyorum
Yeterince düzgün ateş edemiyorum
Yeterince tutunamıyorum


I can’t stay down enough (die dead enough)
I can’t take pain enough (die dead enough)
I can’t bleed fast enough (die dead enough)
I can’t die dead enough (die dead enough)

Kalamıyorum yeterince alçakta (Ölemiyorum yeterince ölü halde)
Acıya yeterince dayanamıyorum (Ölemiyorum yeterince ölü halde)
Yeterince hızlı kanayamıyorum (Ölemiyorum yeterince ölü halde)
Ölemiyorum yeterince ölü halde (Ölemiyorum yeterince ölü halde)