Life has betrayed me once again


Hayat beni bir kez daha ihanete uğratıyor


I accept that some things will never change


Bazı şeylerin asla değişmeyeceğini kabul ettim


I’ve let your tiny minds magnify my agony


Küçük zihinlerinin ıstırabımı büyütmesine izin verdim


And it’s left me with a chemical dependency for sanity


Ve beni akıl sağlığı için kimyasal bağımlılıkla terk etti


Yes, I am falling
How much longer ’til I hit the ground?
I can’t tell you why I’m breaking down
Do you wonder why I prefer to be alone?
Have I really lost control?


Evet, düşüyorum
Yere çarpmama ne kadar kaldı?
Sana neden paramparça olduğumu söyleyemem
Neden yalnız olmayı tercih ettiğimi biliyor musun?
Gerçekten kontrolümü kaybettim mi?

I’m coming to an end
I’ve realized what I could have been
I can’t sleep so I take a breath and hide behind my bravest mask
I admit I’ve lost control
Lost control

Sona doğru geliyorum
Ne olabileceğimi fark ettim
Uyuyamıyorum bu yüzden bir nefes alıyorum ve en cesur maskemin arkasına saklanıyorum
İtiraf ediyorum kontrolümü kaybettim
Kontrolümü kaybettim