Well, I will call you darlin’ and everything will be okay
Pekala, sana sevgilim diye hitap edeceğim ve her şey yoluna girecek.
‘Cause you know that I am yours and you are mine
Çünkü biliyorsun ben seninim ve sen de benimsin.
Doesn’t matter anyway
Ne olursa olsun önemli değil.
In the night, we’ll take a walk
Bu gece, gezintiye çıkacağız.
It’s nothing funny, just to talk
Hiç komik değil, sadece konuşacağız.

Put your hand in mine
Elini benimkine koy.
You know that I want to be with you all the time
Biliyorsun ki sabah akşam seninle olmak istiyorum.
You know that I won’t stop, until I make you mine
Biliyorsun ki seni benim yapana kadar durmayacağım.
You know that I won’t stop, until I make you mine
Biliyorsun ki seni benim yapana kadar durmayacağım.
Until I make you mine
Seni benim yapana dek

Well, I have called you darlin’ and I’ll say it again, again
Pekala, sana sevgilim diye seslendim ve tekrar tekrar söyledim.
So kiss me ’til I’m sorry, babe, that you are gone and I’m a mess
Bu yüzden pişman olana kadar öp beni, bebeğim, sen gittin ve ben darmadumanım.

And I’ll hurt you and you’ll hurt me
Sana zarar vereceğim ve canımı yakacaksın.
And we’ll say things we can’t repeat
Ve tekrarlayamayacağımız şeyler söyleyeceğiz.

Put your hand in mine
Elini benimkine koy.
You know that I want to be with you all the time
Biliyorsun ki her zaman seninle olmak istiyorum.
You know that I won’t stop, until I make you mine
Biliyorsun ki seni benim yapana kadar durmayacağım.
You know that I won’t stop, until I make you mine
Biliyorsun ki seni benim yapana kadar durmayacağım.
Until I make you mine
Seni benim yapana kadar.

You need to know
Bilmen gerek.
We’ll take it slow
Ağırdan alacağız.
I miss you so
Seni çok özledim.
We’ll take it slow
Ağırdan alacağız.
It’s hard to feel you slipping (You need to know)
Kötüye gittiğini hissetmek çok zor. (Bilmen gerek.)
Through my fingers are so numb (We’ll take it slow)
Parmaklarım baştan sona hissiz. (Ağırdan alacağız.)
And how was I supposed to know (I miss you so)
Ve bunları nerden bilebilirdim ki? (Seni çok özledim.)
That you were not the one?
O sen değil miydin?

Put your hand in mine
Elini benimkine koy.
You know that I want to be with you all the time
Biliyorsun ki sabah akşam seninle olmak istiyorum.
You know that I won’t stop, until I make you mine
Biliyorsun ki seni benim yapana kadar durmayacağım.
You know that I won’t stop, until I make you mine
Biliyorsun ki seni benim yapana kadar durmayacağım.
Until I make you mine
Seni benim yapana dek.

Put your hand in mine
Elini benimkine koy.
You know that I want to be with you all the time
Biliyorsun ki her zaman seninle olmak istiyorum.
Oh darlin’, darlin’, baby, you’re so very fine
Güzelim , sevgilim, bebeğim çok güzelsin.
You know that I won’t stop, until I make you mine
Biliyorsun ki seni benim yapana kadar durmayacağım.
Until I make you
Benim yapana dek.