What happens in dreams when we fly?
Never been a science tonight
Staring through a window in time
For someone to show me what I’m like

Uçtuğumuzda rüyalarda ne olur?
Bu gece bilim olmadı
Bir zaman penceresindenn bakıyorum
Birinin bana nasıl biri olduğumu göstermesi için

He said, “Hello”, it’s like a mirror in the sky
And I can see this from up high
Oh boy, we looking good tonight
And I just don’t understand

“Merhaba” dedi, gökyüzündeki bir ayna gibi
Ve bunu yukarıdan görebiliyorum
Ah oğlum, bu gece iyi görünüyoruz
Ve anlamıyorum

I met the man on the moon
On the moon, I heard him saying
I met the man on the moon
On the moon, we’ll be okay, yeah

Aydaki adamla tanıştım
Ayda, dediğini duydum
Aydaki adamla tanıştım
Ay’da iyi olacağız, evet

I met the man (On the moon, on the moon)
I heard him saying
I met the man (On the moon, on the moon)
We’ll be okay, yeah

Adamla tanıştım (Ayda, ayda)
Dediğini duydum
Adamla tanıştım (Ayda, ayda)
İyi olacağız, evet

He said, “Hello”, it’s like a mirror in the sky
And I can see this from up high
Oh boy, we looking good tonight
And I just don’t understand

“Merhaba” dedi, gökyüzündeki bir ayna gibi
Ve bunu yukarıdan görebiliyorum
Ah oğlum, bu gece iyi görünüyoruz
Ve anlamıyorum

I met the man on the moon
On the moon, I heard him saying
I met the man on the moon
On the moon, we’ll be okay, yeah

Aydaki adamla tanıştım
Ayda, dediğini duydum
Aydaki adamla tanıştım
Ay’da iyi olacağız, evet

I met the man (On the moon, on the moon)
I heard him saying
I met the man (On the moon, on the moon)
We’ll be okay, yeah

Adamla tanıştım (Ayda, ayda)
Dediğini duydum
Adamla tanıştım (Ayda, ayda)
İyi olacağız, evet

I met the man on the moon, he wore his set to the side
I met the man on the moon, he asked if I had a life

Aydaki adamla tanıştım, setini yan tarafa taktı
Aydaki adamla tanıştım, bir hayatım olup olmadığını sordu

He told us to hold it together, we’re falling apart
He told us to light up the world when we dream in the dark

Bize onu bir arada tutmamızı söyledi, ayrılıyoruz
Karanlıkta rüya gördüğümüzde dünyayı aydınlatmamızı söyledi.

I met the man on the moon
On the moon, I heard him saying
I met the man on the moon
On the moon, we’ll be okay, yeah

Aydaki adamla tanıştım
Ayda, dediğini duydum
Aydaki adamla tanıştım
Ay’da iyi olacağız, evet

Lost
All my tears have turned to dust
Maybe somebody is calling us
Man on the moon, yeah
Just the man on the moon

Kayıp
Tüm gözyaşlarım toza dönüştü
Belki biri bizi arıyor
Aydaki adam, evet
Sadece aydaki adam