You wrote a romance, slow danced
Your way into my hands before I knew
You found my deepest weakness
Couldn’t keep a secret that it was you

Bir romantizm yazdın, yavaş dans ettin
Ellerime giden yolu ben daha bilmeden önce
En derin zayıflığımı buldun
Sen olduğunu sır olarak tutamadım

And I’m trying, trying, trying not to give in
But you always know what to say
Oh why, oh why, oh why, do I listen
To promises you’re gonna break?

Ve deniyorum, deniyorum, pes etmemeye çalışıyorum
Ama her zaman ne söyleyeceğini biliyorsun
Oh neden, oh neden, oh neden,
Bozacağın sözleri dinliyorum?

You’re such a sweet talker
You made me believe
Every lie was a beautiful sound
You’re such a sweet talker
Man of my dreams
Tell me where are you, where are you now?
Sweet talker

Çok tatlı dillisin
Beni inandırdın
Her yalan çok güzel bir sesti
Çok tatlı dillisin
Rüyalarımdaki adam
Neredesin söyle bana, şimdi neredesin?
Tatlı dilli

Sweet talker
Tatlı dilli

I wanna chase it, taste it
Nothing can replace this craving I’ve got
Just another moment, hoping
I could be the only one that you want

Onu kovalamak, tatmak istiyorum
İçimdeki bu özlemin yerini hiçbir şey tutamaz
Sadece başka bir an, umduğum
İstediğin tek kişi olabilmeyi

And I’m trying, trying, trying not to give in
But you always know what to say
Oh why, oh why, oh why, do I listen
To promises you’re gonna break?

Ve deniyorum, deniyorum, pes etmemeye çalışıyorum
Ama her zaman ne söyleyeceğini biliyorsun
Oh neden, oh neden, oh neden,
Bozacağın sözleri dinliyorum?

You’re such a sweet talker
You made me believe
Every lie was a beautiful sound
You’re such a sweet talker
Man of my dreams
Tell me where are you, where are you now?
Sweet talker

Çok tatlı dillisin
Beni inandırdın
Her yalan çok güzel bir sesti
Çok tatlı dillisin
Rüyalarımdaki adam
Neredesin söyle bana, şimdi neredesin?
Tatlı dilli

Sweet talker
Tatlı dilli

Would you lie, would you lie, would you lie, lie to me
Would you lie, would you lie, would you lie, sweet talker
Would you lie, would you lie, would you lie, lie to me
Would you lie, would you lie, would you lie, sweet talker

Yalan söyler misin, yalan söyler misin, yalan söyler misin, bana yalan söyler misin?
Yalan söyler misin, yalan söyler misin, yalan söyler misin, tatlı dilli
Yalan söyler misin, yalan söyler misin, yalan söyler misin, bana yalan söyler misin?
Yalan söyler misin, yalan söyler misin, yalan söyler misin, tatlı dilli

(Keep talking to me honey)
Would you lie, would you lie, would you lie, lie to me
(Talk to me now)
Would you lie, would you lie, would you lie, sweet talker
(Keep talking to me honey)
Would you lie, would you lie, would you lie, lie to me
(Talk to me now)
Would you lie, would you lie, would you lie, sweet talker

(Benimle konuşmaya devam et tatlım)
Yalan söyler misin, yalan söyler misin, yalan söyler misin, bana yalan söyler misin?
(Şimdi konuş benimle)
Yalan söyler misin, yalan söyler misin, yalan söyler misin, tatlı dilli(Benimle konuşmaya devam et tatlım)
Yalan söyler misin, yalan söyler misin, yalan söyler misin, bana yalan söyler misin?
(Şimdi konuş benimle)
Yalan söyler misin, yalan söyler misin, yalan söyler misin, tatlı dilli

You’re such a sweet talker
Man of my dreams
Tell me where are you, where are you now

Çok tatlı dillisin
Rüyalarımdaki adam
Neredesin söyle bana, şimdi neredesin?