alan walker – ritual türkçe çeviri

Your eyes, alight in flames
Like lights along the way
The beautiful ones
Light up the world
So, we don’t feel invisible

Gözlerin alevler içinde yanıyor
Yol boyunca ışıklar gibi
Güzel olanlar
Dünyayı aydınlatıyorlar
Böylece kendimizi görünmez hissetmiyoruz

We’re not made for war
Not unbreakable
We’re all lost in the night
Love is chemical
Hearts so flammable
When we turn off the lights

Savaş için yaratılmadık
Kırılmaz değiliz
Hepimiz gecede kaybolduk
Aşk kimyasaldır
Kalpler çok yanıcı
Işıkları kapattığımızda

The ritual fires
They light up and guide us
Shining inside us
Calling all la-la la
The ritual fires
The falling of triumphs
A beautiful riot
In all of us, la-la la-la-la

Ritüel yangınlar
Işık saçıyorlar ve bize rehberlik ediyorlar
İçimizde parlayan
Hepinize sesleniyorum
Ritüel yangınlar
Zaferlerin düşüşü
Güzel bir isyan var
Hepimizin içinde

They light up and guide us
The ritual fires

Işık saçıyorlar ve bize rehberlik ediyorlar
Ritüel yangınlar

Your eyes call out my name
Tonight wе’re all the same
And wе are the sun, light up the world
The darkness’s doom it’s our ritual

Gözlerin adımı haykırıyor
Bu gece hepimiz aynıyız
Ve biz güneşiz, dünyayı aydınlatıyoruz
Karanlığın sonu, bu bizim ritüelimiz

We’re not made for war
Not unbreakable
We’re all lost in the night
Love is chemical
Hearts so flammable
When we turn off the lights

Savaş için yaratılmadık
Kırılmaz değiliz
Hepimiz gecede kaybolduk
Aşk kimyasaldır
Kalpler çok yanıcı
Işıkları kapattığımızda

The ritual fires
They light up and guide us
Shining inside us
Calling all la-la la
The ritual fires
The falling of triumphs
A beautiful riot
In all of us, la-la la-la-la

Ritüel yangınlar
Işık saçıyorlar ve bize rehberlik ediyorlar
İçimizde parlayan
Hepinize sesleniyorum
Ritüel yangınlar
Zaferlerin düşüşü
Güzel bir isyan var
Hepimizin içinde

They light up and guide us
The ritual fires

Işık saçıyorlar ve bize rehberlik ediyorlar
Ritüel yangınlar