Alice Merton-Jealousy(Türkçe Çeviri)

A bright blue sky’s what I used to see but
Parlak bir gökyüzü görmek için ne yaptım ama

My vision’s been torn after all that’s been
Benim görüşüm hepsi olduktan sonra yırtıldı

And I know it’s not right and I’ve crossed the line but
Ve biliyorum doğru değil ve ben çizgileri aştım ama

Please understand that there was a time when
Lütfen anla burada bir zaman olduğu zaman

I let my heart go just to watch it burn
Kalbime sadece onun yanması izlemek için izin verdim

So I told myself it’s a lesson learned
Bu yüzden kendi kendime söyledim öğrendiğin bir ders var

But did I really learn?
Ama ben gerçekten öğrendim mi ?

Jealousy
Kıskanç bir şekilde

I guess you’re finally taking over me
Tahmin ediyorum sen sonunda beni iyileştireceksin

Jealousy
Kıskanç bir şekilde

I’m suffering from your control
Senin kontrolünden çekiyorum

And you’re covering me like a bear skin coat
Ve sen beni bir ayı cildi gibi …. Kaplıyorsun

Getting harder to breathe under your control
Senin kontrolün altında nefes almak zorlaşıyor

Jealousy
Kıskanç bir şekilde

Oh can’t you stay away from me?
Oh benden uzak kalamaz mısın ?

The voices inside of my head
Kafamın içindeki sesler

Keep me wondering where we’re at
Nerede olduğumuzu merak ettiriyorsun

Like a fire, it starts to spread
Bir ateş gibi, yayılmaya başlıyor

Covering up my skin and flesh and
Cildimi ve bedenimi kaplıyor ve

I keep fighting
Kavgaya devam ediyorum

But the monster won’t let me win, oh
Ama canavarlar kazanmama izin vermeyecek, oh

I keep fighting
Kavgaya devam ediyorum

But the monster won’t let me win, oh
Ama canavarlar kazanmama izin vermeyecek, oh

I can’t breathe
Nefes alamam

I’ve lost my soul
Ruhumu kaybettim

‘Cause you’ve taken all
Çünkü sen hepsini aldın

I thought I’d know
Bildiğimi düşünmüştüm