Back to Black Çeviri

He left no time to regret

bana pişman olacak vakit bırakmadı

Kept his dick wet

kuyruğunu dik tuttu

With his same old safe bet

eski emin tavrıyla

Me and my head high

ben,başım dik

And my tears dry

ve gözyaşlarım kuru

Get on without my guy

Adamım olmadan doğruldum

You went back to what you knew

bildiğin yola geri döndün

So far removed from all that we went through

beraber yürüdüğümüz yoldan çok uzaklara gittin

And I tread a troubled track

ve ben de belalı bir yola girdim

My odds are stacked

saçmalıklarım boyumu aştı

I’ll go back to black

siyaha geri döneceğim yine

We only said goodbye with words

sadece kelimelerle vedalaştık

I died a hundred times

yüz defa öldüm ben

You go back to her

sen o kadına geri döndün

And I go back to…..

Ve ben de geri…

I go back to us

ben de ‘biz’e geri döndüm

I love you much

seni çok seviyorum

It’s not enough

ama bu yeterli değil

You love blow and I love puff

sen esip gürlemeyi seviyorsun bense serinliği

And life is like a pipe

ve hayat bir tünel gibi

And I’m a tiny penny rolling up the walls inside

bense küçük bir meteliğim sağa sola çarparak yuvarlanan

We only said goodbye with words

sadece kelimelerle vedalaştık

I died a hundred times

yüz defa öldüm ben

You go back to her

sen o kadına geri döndün

And I go back to…..

Ve ben de geri…

Black, black, black, black, black, black, black,

I go back to

I go back to

We only said goodbye with words

sadece kelimelerle vedalaştık

I died a hundred times

yüz defa öldüm ben

You go back to her

sen o kadına geri döndün

And I go back to…..

Ve ben de geri…

We only said goodbye with words

sadece kelimelerle vedalaştık

I died a hundred times

yüz defa öldüm ben

You go back to her

sen o kadına geri döndün

And I go back to black