Anthony Hamilton-Freedom (Türkçe Çeviri)

Felt like the weight of the world was on my shoulders
Dünyanın ağırlığının omuzlarımda olduğunu hissettim
Pressure to break or retreat at every turn
Kırıldığını baskı yaptığını Ve geri çekildiğni Her dönüşte
Facing the fear that the truth, I discovered
Gerçeğin korkusuyla yüzleşip, keşfettim
No telling how, all these will work out
Nasıl olacağını söylemek yok, bunların hepsi işe yarayacak
But I’ve come to far to go back now
Ama şimdi geri dönmek için çok uzaktaydım.

I am looking for freedom, looking for freedom
Özgürlük arıyorum, özgürlük arıyorum
And to find it cost me everything I have
Ve bana malolan sahip olduğum herşeyi bulmak için
Well I am looking for freedom, looking for freedom
Ben özgürlük arıyorum ,özgürlük arıyorum
And to find it, may take everything I have
Ve onu bulmak için sahip olduğum her şeyi alabilir

I know all too well it don’t come easy
Çok iyi biliyorum kolay gelmiyor

The chains of the world they seem to moving tight
Dünyanın zincirleri sıkı hareket ediyor gibi görünüyor
I try to walk around if I’m stumbling so come..
Etrafından dolaşmaya çalışıyorum eğer tökezlersem gel
Trying to get up but the doubt is so strong
Ayağa kalkmaya çalışırım ama tereddüt çok güçlü
There’s gotta be a winning in my bones
Kemiklerimde kazanmak olmalı

Oh not giving up there’s always been hard, so hard
Zorda olsa hiçbir zaman vazgeçmiyorum ,Çok zorda olsa
But if I do the things the easy way I won’t get far
Ama daha kolay bir yolu varsa onu kabul ederdim
Mhm, life hasn’t been very kind to me lately, (Well)
Mhm ,hayat bana son zamanlarda kibar davranmadı
But I suppose it’s a push for moving on (Oh yeah)
Ancak sanırım bu ilerlemeye yönelik bir itiş (Oh evet)

In time the sun’s gonna shine on me nicely (On me yeah)
Zamanla güneş benim üzerimde güzelce parlayacak (On my evet)
Something tells me good things are coming and I ain’t gonna not believe
Ben inanmayacağım Birşey bana iyi geliyor