arctic monkeys – there’d better be a mirrorball türkçe çeviri

Don’t get emotional, that ain’t like you
Yesterday’s still leaking through the roof
That’s nothing new
I know I promised this is what I wouldn’t do
Somehow giving it the old romantic fool
Seems to better suit the mood

Duygusallaşma, bu sana göre değil
Dün hala çatıdan sızıyor
Bu yeni bir şey değil
Yapmayacağım şeyin bu olduğuna söz verdiğimi biliyorum
Her nasılsa ona eski romantik aptalı veriyor
Ruh haline daha uygun görünüyor

So if you wanna walk me to the car
You oughta know I’ll have a heavy heart
So can we please be absolutely sure
That there’s a mirrorball?

Eğer benimle arabaya kadar yürümek istersen
Kalbimin ağır olacağını bilmelisin
Bu yüzden kesinlikle emin olabilir miyiz
Bir disko topu olduğundan?

You’re getting cynical and that won’t do
I’d throw the rose tint back on the exploded view
Darling, if I were you
And how’s that insatiable appetite?
For the moment whеn you look them in the eyеs
And say, “Baby, it’s been nice”

Alaycı oluyorsun ve bu işe yaramayacak
Gül tonunu patlamış görünüme geri atardım
Sevgilim, senin yerinde olsaydım
Peki bu doyumsuz iştah nasıl olurdu?
Gözlerine baktığın an için
Ve “Bebeğim, güzeldi” de

So do you wanna walk me to the car?
I’m sure to have a heavy heart
So can we please be absolutely sure
That there’s a mirrorball for me?
Oh, there’d better be a mirrorball for me

Eğer benimle arabaya kadar yürümek istersen
Kalbimin ağır olacağını bilmelisin
Bu yüzden kesinlikle emin olabilir miyiz
Bir disko topu olduğundan?
Oh, benim için bir disko topu olsa iyi olur