noah cyrus ft. pj harding – snow in la türkçe çeviri

It’s Christmas in California
Where the redwoods been burning for days
While the gold embers glow
Over Sacramento
They say we’re getting snow in LA

Kaliforniya’da Noel
Sekoyaların günlerdir yandığı yerde
Altın közler parlarken
Sacramento üzerinde
Los Angeles’ta kar yağdığını söylüyorlar

Oh, they’re hanging the tinsel in Times Square
And the traders down on Saint Mark’s Place
No one answers their door for carolers in New York
But hey, we’re getting snow in LA

Oh, Times Meydanı’na gelin teli asıyorlar
Ve Saint Mark’s Place’deki tüccarlar
New York’ta şarkıcılar için kimse kapılarını açmıyor
Ama hey, Los Angeles’ta kar yağıyor

So Holy, Holy Christmas Day
Holy, Holy, come what may
And there’s six feet of snow in the San Fernando
Weighing heavy on every heart
But there’s hope under Bethlehem’s star

Çok Kutsal, Kutsal Noel Günü
Kutsal, kutsal, ne olursa olsun gel
Ve San Fernando’da 1,8 metre kar var
Her yüreğe ağır geliyor
Ama Bethlehem’in yıldızının altında umut var

Oh, the children all lay awake hoping
That maybe they’ll hear Santa’s sleigh
But they know all too well
‘Bout the lies grown-ups tell
Well, at least they’ll get snow in LA

Oh, çocukların hepsi umutla uyanık yatıyordu
Belki Noel Baba’nın kızağını duyarlar diye
Ama çok iyi biliyorlar
Büyüklerin söylediği yalanları
En azından Los Angeles’ta kar yağacak

So Holy, Holy Christmas Day
Holy, Holy, come what may
And there’s six feet of snow in the San Fernando
Weighing heavy on every heart
But there’s hope under Bethlehem’s star

Çok Kutsal, Kutsal Noel Günü
Kutsal, kutsal, ne olursa olsun gel
Ve San Fernando’da 1,8 metre kar var
Her yüreğe ağır geliyor
Ama Bethlehem’in yıldızının altında umut var

Oh, the church bells are ringin’ on Sunset
But the preachers got nothing to say
If it turns out we all
Just weren’t worth dying for
Well, at least we got snow in LA

Oh, Sunset’de kilise çanları çalıyor
Ama vaizlerin söyleyecek hiçbir şeyi yok
Hepimizin uğruna ölmeye
Değmeyeceğimiz ortaya çıkarsa
En azından Los Angeles’ta kar var