I’m done with the drinking
İçmeyi bıraktım
I’m done with the smoking
Sigarayı bıraktım
I’m done with the playing
Oynamayı bıraktım
I’m done with the joking
Şaka yapmayı bıraktım
I’m done with the ladies
Kadınları bıraktım
I’m done with the fellas
Erkekleri bıraktım
Just sayin’ (Yeah)
Benden söylemesi (evet)
Farewell tequila, so long margarita
Elveda tekila, uzun zaman olmuştu görüşmeyeli margarita
And lady sativa, I hate to leave ya
Ve Lady Sativa, seni bırakmaktan nefret ediyorum
Don’t want the pressure
Baskı istemiyorum
I don’t need a lecture
Derse ihtiyacım yok
No, thank you, honey, God bless ya
Hayır, teşekkürler, balım, Tanrı seni korusun
I know I’ve said it all before (Said it all before)
Biliyorum daha önce de söyledim
But it won’t hurt to do it all once more
Ama hepsini bir kere daha yapmak, canımı yakmayacak

This is my last hurrah, once I start
Bu benim son gösterim, bir kere başlarım
I ain’t gonna stop ’tiI I go too far
Çok uzağa gidene kadar durmamalıyım
Last hurrah and it’s okay
Son gösteri ve tamam
Maybe tomorrow I won’t feel this pain
Belki yarın bu acıyı hissetmeyeceğim
Last hurrah
Son gösteri
Last hurrah
Son gösteri

I’m done with the heartache
Kalp acımı dindirdim
I’m done with the demons
Şeytanları bıraktım
Can’t wait to be normal
Normal olmayı bekleyemiyorum
Right after this weekend
Bu haftadan sonra
I’m done with the drama
Dramayı bırakıyorum
I’m fixing my karma
Kaderimi düzeltiyorum
One more night of pure nirvana
Saf Nirvana’nın bir gecesi daha
Maybe I’ll never change
Belki asla değişmem
But I’m still glad I came
Ama hala geldiğime memnunum
Try again another day
Başka gün tekrar denerim
But for now
Ama şimdilik …

*Lady Sativa: Frank Lauriaz’nın kitabı. Başka bir anlamı da : bir Hint keneviri.

*Margarita: Bir kokteyl çeşidi.