Ooh, baby, do you know what that’s worth?
Ooh heaven is a place on earth
They say in heaven love comes first
We’ll make heaven a place on earth
Ooh heaven is a place on earth

Ooh, bebeğim, neye değer olduğunu biliyor musun?
Ooh, cennet dünyadaki bir yer
Diyorlar ki ilahi aşk önce gelir
Cenneti dünyadaki bir yer yapacağız
Ooh, cennet dünyadaki bir yer

When the night falls down
I wait for you
And you come around
And the world’s alive
With the sound of kids
On the street outside

Gece olduğunda
Seni bekliyorum
Ve dönüyorsun
Ve sonra dünya hayatta
Sokaktaki çocukların
Sesiyle

When you walk into the room
You pull me close and we start to move
And we’re spinning with the stars above
And you lift me up in a wave of love…

Odaya girdiğinde
Beni yakına çekiyorsun ve hareket etmeye başlıyoruz
Ve yukarıdaki yıldızlarla dönmeye başlıyoruz
Ve sen beni aşkın dalgasıyla havaya kaldırıyorsun

Ooh, baby, do you know what that’s worth?
Ooh heaven is a place on earth
They say in heaven love comes first
We’ll make heaven a place on earth
Ooh heaven is a place on earth

Ooh, bebeğim, neye değer olduğunu biliyor musun?
Ooh, cennet dünyadaki bir yer
Diyorlar ki ilahi aşk önce gelir
Cenneti dünyadaki bir yer yapacağız
Ooh, cennet dünyadaki bir yer

When I feel alone
I reach for you
And you bring me home
When I’m lost at sea
I hear your voice
And it carries me

Yalnız hissettiğim zaman
Sana ulaşıyorum
Ve sen beni eve ulaştırıyorsun
Denizde kaybolduğum zaman
Sesini duyuyorum
Ve o beni karaya taşıyor

In this world we’re just beginning
To understand the miracle of living
Baby I was afraid before
But I’m not afraid anymore

Daha yeni başlıyoruz bu dünyada
Yaşamanın döngüsünü anlamaya
Bebeğim önceden korkuyordum
Fakat artık korkmuyorum

Ooh, baby, do you know what that’s worth?
Ooh heaven is a place on earth
They say in heaven love comes first
We’ll make heaven a place on earth
Ooh heaven is a place on earth

Ooh, bebeğim, neye değer olduğunu biliyor musun?
Ooh, cennet dünyadaki bir yer
Diyorlar ki ilahi aşk önce gelir
Cenneti dünyadaki bir yer yapacağız
Ooh, cennet dünyadaki bir yer

In this world we’re just beginning
To understand the miracle of living
Baby I was afraid before
But I’m not afraid anymore

Daha yeni başlıyoruz bu dünyada
Yaşamanın döngüsünü anlamaya
Bebeğim önceden korkuyordum
Fakat artık korkmuyorum

Ooh, baby, do you know what that’s worth?
Ooh heaven is a place on earth
They say in heaven love comes first
We’ll make heaven a place on earth
Ooh heaven is a place on earth

Ooh, bebeğim, neye değer olduğunu biliyor musun?
Ooh, cennet dünyadaki bir yer
Diyorlar ki ilahi aşk önce gelir
Cenneti dünyadaki bir yer yapacağız
Ooh, cennet dünyadaki bir yer