Billy Boyd – The Last Goodbye (Türkçe Çeviri)

THE LAST GOODBYE

I saw the light fade from the sky
Işığın gökyüzünden kayboluşunu gördüm
On the wind I heard a sigh
Rüzgarda bir iç çekiş duydum
As the snowflakes cover my fallen brothers
Kar taneleri düşmüş kardeşlerimi kaplıyor
I will say this last goodbye
Bu son vedayı söyleyeceğim

Night is now falling
Gece şimdi düşüyor
So ends this day
Yani bu gün sona eriyor
The road is now calling
Şimdi yol çağırıyor
And I must away
Ve uzaklaşmalıyım
Over hill and under tree
Tepenin üzerinden ve ağacın altından
Through lands where never light has shone
Işığın hiç parlamadığı topraklar boyunca
By silver streams that run down to the sea
Denize doğru akan gümüş akarsulardan

Under cloud, beneath the stars
Bulutun altında, yıldızların altında
Over snow one winter’s morn
Karların üzerinde bir kış sabahı
I turn at last to paths that lead home
Eve giden yollara sonunda dönüyorum
And though where the road then takes me
Ve yol sonra beni nereye götürürse

I cannot tell
Anlatamam
We came all this way
Biz tamamıyla bu şekilde geldik
But now comes the day
Ama şimdi gün geliyor
To bid you farewell
Güle güle

Many places I have been
Birçok yerde bulundum
Many sorrows I have seen
Birçok keder gördüm
But I don’t regret
Ama pişman değilim
Nor will I forget
Ne de unutacağım
All who took the road with me
Benimle yol olan tüm kişileri

Night is now falling
Gece şimdi düşüyor
So ends this day
Yani bu gün sona eriyor
The road is now calling
Şimdi yol çağırıyor
And I must away
Ve uzaklaşmalıyım
Over hill and under tree
Tepenin üzerinde ve ağacın altından
Through lands where never light has shon
Işığın hiç parlamadığı topraklar boyunca

By silver streams that run down to the sea
Denize doğru akan gümüş akarsulardan 
To these memories I will hold
Bu anıları tutacağım
With your blessing I will go
Senin lütfunla gideceğim
To turn at last to paths that lead home
Eve giden yollara sonunda dönüyorum

And though where the road then takes me
Ve yol sonra beni nereye götürürse
I cannot tell
Anlatamam
We came all this way
Biz tamamıyla bu şekilde geldik
But now comes the day
Ama şimdi gün geliyor
To bid you farewell
Güle güle

I bid you all a very fond farewell
Hepinize çok düşkün bir veda teklif ediyorum