Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey
 Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey
 Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey

 There lived a certain man in Russia long ago
 He was big and strong, in his eyes a flaming glow
 Most people looked at him with terror and with fear
 But to Moscow chicks he was such a lovely dear
 He could preach the Bible like a preacher
 Full of ecstasy and fire
 But he also was the kind of teacher
 Women would desire

 Rusya’da uzun zaman önce belli bir adam yaşardı
 Büyüktü ve güçlüydü, gözlerinde alevli bir parıltı vardı
 Çoğu insan ona dehşet ve korkuyla bakardı
 Ama o,Moskova’nın kızlarına göre çok hoş bir sevgiliydi
 İncil'i bir vaiz gibi vaaz edebilirdi
 Coşku ve ateşle doluydu
 Ama aynı zamanda bir çeşit öğretmendi
 Kadınların arzuladığı
  
 Ra ra Rasputin
 Lover of the Russian queen
 There was a cat that really was gone
 Ra ra Rasputin
 Russia's greatest love machine
 It was a shame how he carried on

 Ra ra Rasputin
 Rusya kraliçesinin sevgilisi
 Gerçekten gitmiş bir kedi vardı ( burada kedilerin 9 canlı olmasına gönderme var )
 R ara Rasputin
 Rusya’nın en büyük aşk makinası
 Devam ettirmesi utanç vericiydi

 He ruled the Russian land and never mind the Czar
 But the kazachok he danced really wunderbar
 In all affairs of state he was the man to please
 But he was real great when he had a girl to squeeze
 For the queen he was no wheeler dealer
 Though she'd heard the things he'd done
 She believed he was a holy healer
 Who would heal her son

 Czar’ı hiç düşünmeden Rusya topraklarına hüküm sürdü
 Ama kazak dansını gerçekten harika yapardı
 Tüm devlet meselelerinde memnun edecek adam oydu
 Ama kucaklamak için bir kızı tuttuğunda gerçekten müthişti 
 Kraliçe’ye göre o kurnaz değildi
 Yaptığı şeyleri duymasına rağmen
 Onun kutsal bir iyileştirici olduğuna inanırdı
 Oğlunu iyileştiren

 Ra ra Rasputin
 Lover of the Russian queen
 There was a cat that really was gone
 Ra ra Rasputin
 Russia's greatest love machine
 It was a shame how he carried on

 Ra ra Rasputin
 Rusya kraliçesinin sevgilisi
 Gerçekten gitmiş bir kedi vardı ( burada kedilerin 9 canlı olmasına gönderme var )
 R ara Rasputin
 Rusya’nın en büyük aşk makinası
 Devam ettirmesi utanç vericiydi
  
 But when his drinking and lusting
 And his hunger for power
 Became known to more and more people
 The demands to do something
 About this outrageous man
 Became louder and louder

 Ama sarhoş ve şehvet dolu olduğu zaman
 Ve güç için olan açlığı
 Giderek daha fazla insan tarafından tanındı
 Bir şeyle yapılmasına dair talepler
 Bu çirkin adam için
 Daha da fazla yükseldi

 Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey
 Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey
 Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey
 Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey

 "This man's just got to go", declared his enemies
 But the ladies begged, "Don't you try to do it, please"
No doubt this Rasputin had lots of hidden charms
 Though he was a brute, they just fell into his arms
 Then one night some men of higher standing
 Set a trap, they're not to blame
 "Come to visit us", they kept demanding
 And he really came

 “Bu adam gitmeli” diye ilan etti düşmanları
 Ama kadınlar yalvardı “Sakın yapma, lütfen.”
 Hiç şüphe yok ki bu Rasputin'in pek çok gizli cazibesi vardı
 O bir hayvan olmasına rağmen, kollarına düştüler
 Sonra bir gece bazı yüksek mevkilerden adamlar
 Tuzak kurdular, suçlu değillerdi
 “Gel ve bizi ziyaret et” talep etmeye devam ettiler
 Ve o gerçekten gitti

 Ra ra Rasputin
 Lover of the Russian queen
 They put some poison into his wine
 Ra ra Rasputin
 Russia's greatest love machine
 He drank it all and said, "I feel fine"

 Ra ra Rasputin
 Rusya kraliçesinin sevgilisi
 Onun şarabına bazı zehirler koydular
 Ra ra Rasputin 
 Rusya’nın en büyük aşk makinası
 O hepsini içti ve “İyi hissediyorum” dedi

 Ra ra Rasputin
 Lover of the Russian queen
 They didn't quit, they wanted his head
 Ra ra Rasputin
 Russia's greatest love machine
 And so they shot him 'til he was dead

 Ra ra Rasputin
 Rusya kraliçesinin sevgilisi
 Bu işi bırakmadılar, kellesini istediler
 Ra ra Rasputin 
 Rusya’nın en büyük aşk makinası
 Ve o yüzden o ölene kadar ona ateş ettiler

 Oh, those Russians
  
 Ah, şu Ruslar