Carly Rae Jepsen – Runaways (Türkçe Çeviri)

I was at our old school sitting in the sun
Eski okulumuzda güneşin altında oturuyordum
Waiting for the passing trains
Geçip giden trenleri bekliyordum
Wishing you were here
Keşke burada olsaydın
Wishing we could run
Keşke koşmuş olsaydık
Wishing we could run away
Keşke kaçıp gitmiş olsaydık

Right across the river in a town so small
Nehrin karşısındaki küçücük bir kasabada
Leaves are gonna change us when they start to fall
Yapraklar düşmeye başladıklarında bizi değiştirecekler
Take us to the city, where we’ll have it all
Bizi şehre götür, hepsine sahip olacağımız yere
We’ll have it all, oh
Hepsine sahip olacağız

Oh yeah, I would run away with you now
Evet, seninle kaçıp giderdim şimdi
We could do the things we promised, we would always do
Yapacağımıza söz verdiğimiz şeyleri yapabilirdik
Take a train to Timbuktu, we could join the circus
Timbuktu’ya giden bir trene biner bir sirke katılırdık
Oh yeah, would you just escape with me now?
Benimle kaçar mısın şimdi?
We could do the things we promised
Yapacağımıza söz verdiğimiz şeyleri yapabilirdik
Take me back to yesterday
Beni düne götür
We could be the runaways
Kaçaklar olabilirdik

Remember how that one time things were getting hard
İşlerin zorlaştığı zamanı hatırla
I met you in your old backyard
Senin arka bahçende buluşmuştuk
We packed a couple bags and we stole your fathers car
Birkaç çantayı toparlayıp babanın arabasını çalmıştık
But we only ever got so far
Ancak o zaman mesafe katetmiştik

We drove across the river, left the town so small
Nehrin karşısına geçiyoruz, küçücük kasabayı terk ediyoruz
Leaves are gonna change you when they start to fall
Yapraklar dökülmeye başladığında seni değiştirecekler
If we make it to the city, then we’ll have it all
Şehre ulaşmayı başarırsak hepsine sahip olacağız
We’ll have it all, oh
Hepsine sahip olacağız

Oh yeah, I would run away with you now
Evet, seninle kaçıp giderdim şimdi
We could do the things we promised, we would always do
Yapacağımıza söz verdiğimiz şeyleri yapabilirdik
Take a train to Timbuktu, we could join the circus
Timbuktu’ya giden bir trene biner bir sirke katılırdık
Oh yeah, would you just escape with me now?
Benimle kaçar mısın şimdi?
We could do the things we promised
Yapacağımıza söz verdiğimiz şeyleri yapabilirdik
Take me back to yesterday
Beni düne götür
We could be the runaways
Kaçaklar olabilirdik

Oh yeah, I would run away with you now
Evet, seninle kaçıp giderdim şimdi
We could do the things we promised, we would always do
Yapacağımıza söz verdiğimiz şeyleri yapabilirdik
Take a train to Timbuktu, we could join the circus
Timbuktu’ya giden bir trene biner bir sirke katılırdık
Oh yeah, would you just escape with me now?
Benimle kaçar mısın şimdi?
We could do the things we promised
Yapacağımıza söz verdiğimiz şeyleri yapabilirdik
Take me back to yesterday
Beni düne götür
We could be the runaways
Kaçaklar olabilirdik