Charlie Puth-I Don’t Wanna Hurt You Baby (Türkçe Çeviri)

Yeah, yeah
Evet,evet

See I’ve been thinkin’ lately, baby
Son zamanlarda düşündüğümü görüyorsun, bebeğim

I don’t wanna hurt you baby, no more
Bebeğim seni incitmek istemem, daha fazla

I see you walking over there with all your friends
Arkadaşlarınla burada yürürken görüyorum

Eyein’ me down
Aşağıdan beni izliyorsun

But remember what you said to me, to me
Ama bana ne söylediğini hatırla, bana

We’ve been on and off for a couple months now
Biz şimdi aylardır bir çift değiliz

Feeling okay ’bout it all
Her şey hakkında iyi hissediyoruz

But baby somehow
Ama bebeğim bazen

You keep coming back to me (leave me)
Bana geri gelmeye devam ediyorsun (benden ayrılmaya)

The last thing I wanna do is leave again and end up bringing you down
Senden istediğim son şey tekrar ayrılman ve ilişkiyi bitirmen

And you can’t just come around
Ve sen sadece etrafımda dolaşamazsın

I don’t wanna keep playing these games
Ben bu oyunları oynamaya devam etmek istemem

I’ve broken your heart and caused so much pain
Ben kalbini kırdım ve çok fazla acıya sebep oldum

And all I’ve gotta say is
Ve hep söylemeliyim

Nakarat
I don’t wanna hurt you baby
Seni incitmek istemem bebeğim

I don’t wanna hurt you baby, no more
Seni incitmek istemem bebeğim, daha fazla

So it’s best that we move on (yeah)
Öyleyse en iyisi hareket etmeliyiz (evet)

I don’t wanna hurt you baby
Seni incitmek istemem bebeğim

I don’t wanna hurt you baby, no more
Seni incitmek istemem bebeğim, daha fazla

Girl, even though you do it better than anyone else
Kızım, sen başkalarından daha iyisini yapmana rağmen

Staying with me ain’t no good for your health
Sağlığına iyi gelmediğini için benimle kal

Made lots of mistakes, so I’m not the only one, don’t have to be this way
Bir çok hata yaptık, bu yüzden ben yalnız biri değilim, bu yolda olmak zorunda değilim

That way I don’t have to explain why
Bu yolun nedenini açıklamak zorunda değilim

For all it’s worth, at least we give it a try
Hepsini değmesi için, en azından bir deneme vermeliyiz

Please believe me, ’cause
Lütfen bana inan, çünkü

It breaks my heart when you once said that
Sen bir kez bunu söylersen kalbimi kırarsın

“You’re my one and only
‘’Sen benim bir ve tek

And I’ll love you till day is done
Ve gün bitene kadar seni seveceğim

You’re the one that makes me happy”
Beni mutlu eden tek sensin ‘’

God, what have I done?
Tanrım, ben ne yaptım?