Charlie Puth-Surprise Me (Türkçe Çeviri)

They say the first line of the song is the hardest to come up with
Onlar şarkının ilk satırını söylerle en zoru seninle gelmek

But I just can’t help writing about you
Ama ben sadece senin hakkında yazmaya yardım edemem

And I know this may sound cheesy in a lot of different ways
Ve bu ses bir çok farklı yollarda sevimsiz olmalı biliyorum

I swear all of the things I say are true
Yemin ederim tüm söylediğim şeyler doğru

She walks down that small grade highway all by herself
O hep kendi başına küçük dereceli demir yollarında yürür

And makes me feel the sort of way that I have never felt
Ve asla hissetmediğim kısa yolları bana hissettirir

Because
Çünkü

Nakarat
You can surprise me with words that excite me
Sen beni heyecanlandıracak kelimelerle beni şaşırtabilirsin

I never find those words to say and I’ll never know what makes me feel
Asla şu kelimeleri söylemek için bulmam ve asla beni hissettiren şeyleri bilmem

This way
Bu yol

Today
Bugün

But if I try I could
Ama eğer deneseydim yapabilirdim

So give her your attention and it’ll turn into something
Bu yüzden dikkatini ona ver ve o bazı şeylere dönüşecek

Good
İyi

Well, I was walking down Garther Park
İyi , ben Garther Park’a doğru yürüyordum

Just to find someone
Sadece bazılarını bulmak için

Who steal my heart
Kalbimi kim çalar

But it seems like the classmate [?] love your face
Ama senin yüzün sınıf arkadaşımınki gibi görünüyor

And if the way that you talk
Ve eğer yollar seni konuşturursa

And the way that you walk
Ve yollar seni yürütürse

Had a [?] between in something of mine
Benim bazı şeylerimin arasında bir … var mı

I’d sure give up the [?] in a day
Vaz geçtiğime emin olmalıydım bir gün içinde

To others, to others, to others
Diğerlerine, diğerlerine, diğerlerine

I’ll let your heart decide for you
Senin için kalbinin karar vermesine izin vereceğim

And walkin’ and talkin’ with her like you should
Ve onun gibi seninle yürüyecek ve konuşacağım sen de yapmalısın

So be good to her
Bu yüzden onun için iyi olmalı

And it’ll turn up to something very good
Ve bazı şeyler çok iyiye dönüşecek