One Of Us (Bizden Biri)


They passed me by, all of those great romances
Bu muhteşem aşkların hepsi benden geçti
You were, I felt, robbing me of my rightful chances
Sendin, hissettim, gerçek şanslarımı kurtarıyorsun
My picture clear, everything seemed so easy
Resmim temiz, her şey çok kolaymış gibi görünüyor
And so I dealt you the blow, one of us had to go
Ve bu yüzden seni uçurmakla uğraştım, birimiz gitmek zorundaydı

Now it’s different, I want you to know…
Şimdi bu farklı, bilmeni istiyorum ki

One of us is crying, one of us is lying
Birimiz ağlıyor, birimiz yatıyor
In her lonely bed
Onun yalnız yatağında
Staring at the ceiling
Tavana bakıyor
Wishing she was somewhere else instead
Bunun yerine başka bir yerde olmayı istiyor

One of us is lonely, one of us is only
Birimiz yalnız, birimiz tek
Waiting for a call
Bir çağrı için bekliyor
Sorry for herself, feeling stupid, feeling small
Kendi için üzgün, aptal hissediyor, küçük hissediyor
Wishing she had never left at all
Hiç ayrılmamış olmayı diliyor

I saw myself as a concealed attraction
Kendimi gizli bir cazibe olarak gördüm
I felt you kept me away from the heat and the action
Beni baskıdan ve etkiden uzak tuttuğunu hissettim
Just like a child, stubborn and misconceiving
Bir çocuk gibi inatçı ve yanlış anlayan
That’s how I started the show, one of us had to go
İşte böyle göstermeye başladım, birimiz gitmek zorundaydı

Now I’ve changed and I want you to know…
Şimdi değiştim ve bilmeni istiyorum

One of us is crying, one of us is lying
Birimiz ağlıyor, birimiz yatıyor
In her lonely bed
Onun yalnız yatağında
Staring at the ceiling
Tavana bakıyor
Wishing she was somewhere else instead
Bunun yerine başka bir yerde olmayı istiyor

One of us is lonely, one of us is only
Birimiz yalnız, birimiz tek
Waiting for a call
Bir çağrı için bekliyor
Sorry for herself, feeling stupid, feeling small
Kendi için üzgün, aptal hissediyor, küçük hissediyor
Wishing she had never left at all
Hiç ayrılmamış olmayı diliyor

Never left at all…
Hiç ayrılmamış olmayı…

Staring at the ceiling
Tavana bakıyor
Wishing she was somewhere else instead
Bunun yerine başka bir yerde olmayı istiyor
One of us is lonely, one of us is only
Birimiz yalnız, birimiz tek
Waiting for a call…
Bir çağrı için bekliyor…