Feels Like Summer (Yaz Gibi Hissettirir)

You can feel it in the streets
Bunu sokaklarda hissedebilirsin
On a day like this, the heat
Böyle bir günde, sıcağı
It feel like summer
Yaz gibi hissettiriyor
I feel like summer
Yaz gibi hissediyorum
I feel like summer
Yaz gibi hissediyorum
You can feel it in the streets
Bunu sokaklarda hissedebilirsin
On a day like this, the heat
Böyle bir günde, sıcağı
It feel like summer
Yaz gibi hissettiriyor
I feel like summer
Yaz gibi hissediyorum
I feel like summer
Yaz gibi hissediyorum

Seven billion souls that move around the sun
Yedi milyar ruh güneşin etrafında dönüyor
Rolling faster, faster and not a chance to slow down
Daha hızlı dönüyor, daha hızlı ve yavaşlama şansları yok
Slow down
Yavaşlama
Men who made machines that want what they decide
Karar vermesini isteyen makineleri yapan adamlar
They’re just tryna tell the children please slow down
Onlar sadece çocuklara lütfen yavaşlayın demeye çalışıyorlar
Slow down
Yavaşla

I know
Biliyorum
Oh, I know you know that pain
Acıyı bildiğini biliyorum
I’m hopin’ that this world will change
Bu dünyanın değişeceğini umuyorum
But it just seems the same
Ama aynı görünüyor
(It is not the same)
(Bu aynı değil)

You can feel it in the streets
Bunu sokaklarda hissedebilirsin
On a day like this, the heat
Böyle bir günde, sıcağı
It feel like summer
Yaz gibi hissettiriyor
I feel like summer
Yaz gibi hissediyorum
I feel like summer
Yaz gibi hissediyorum
You can feel it in the streets
Bunu sokaklarda hissedebilirsin
On a day like this, the heat
Böyle bir günde, sıcağı
It feel like summer
Yaz gibi hissettiriyor
I feel like summer
Yaz gibi hissediyorum
I feel like summer
Yaz gibi hissediyorum

Every day gets hotter than the one before
Her gün bir öncekinden daha fazla sıcaklaşıyor
Running out of water, it’s about to go down
Sudan kaçıyor, aşağı gitmek üzere
Go down
Aşağı
Air that kill the bees that we depend upon
Bağlandığımız günleri öldüren hava
Birds were made for singing
Kuşlar şarkı söylemek için yaratıldı
Waking up to no sound
Sessizliğe uyanıyor
No sound
Sessizliğe

I know
Biliyorum
Oh, I know you know that pain
Acıyı bildiğini biliyorum
I’m hopin’ that this world will change
Bu dünyanın değişeceğini umuyorum
But it just seems the same
Ama aynı görünüyor
I know
Biliyorum
Oh, I hope we change
Umarım değişiriz
I really thought this world would change
Gerçekten bu dünyanın değişebileceğini düşünmüştüm
But it seems like the same
Ama bu aynı görünüyor

I know
Biliyorum
Oh, my mind is still the same
Zihnim hala aynı
I’m hoping that this world will change
Bu dünyanın değişeceğini umuyorum
But it just seems the same
Ama aynı görünüyor
I know
Biliyorum
Oh, I hope we change
Umarım değişiriz