There is a swelling storm

Büyüyen bir fırtına var

And I’m caught up in the middle of it all

Ve ben onun ortasında kaldım

And it takes control of the person that I thought I was

Ve kontrolü eline alıyor olduğumu düşündüğüm kişinin

The boy I used to know

Eskiden tanıdığım çocuğun

But there is a light in the dark

Ama karanlıkta bir ışık var

And I feel its warmth

Ve sıcaklığını hissediyorum

In my hands, in my heart

Ellerimde, kalbimde

But why can’t I hold on?

Ama neden dayanamıyorum?

 

 

‘Cause it comes and goes in waves

Çünkü gelip gidiyor dalgalar halinde

It always does

Her zaman böyle 

It always does

Her zaman böyle

We watch as our young hearts fade

Genç kalplerimiz solup giderken izliyoruz

Into the flood

Selde

Into the flood

Selde

 

 

And the freedom of falling

Ve düşmenin özgürlüğü

And the feeling I thought was set in stone

Ve değiştirilemez sandığım his

It slips through my fingers

Parmaklarımın arasından kayıp gidiyor

And I’m trying hard to let go

Ve kendimi zorluyorum bırakmak konusunda

But it comes and goes in waves

Ama gelip gidiyor dalgalar halinde

‘Cause it comes and goes in waves

Çünkü gelip gidiyor dalgalar halinde

And carries us away

Ve bizi uzaklara sürüklüyor

 

 

 

Through the wind

Rüzgarla birlikte

Down to the place we used to lay when we were kids

Çocukken uzandığımız yere götürüyor

Memories of a stolen place

Çalınmış bir yerin hatıraları

Caught in the silence

Sükunete teslim oldu

An echo lost in space

Boşlukta kaybolmuş bir yankı

 

 

‘Cause it comes and goes in waves

Çünkü gelip gidiyor dalgalar halinde

It always does

Her zaman böyle 

It always does

Her zaman böyle

We watch as our young hearts fade

Genç kalplerimiz solup giderken izliyoruz

Into the flood

Selde

Into the flood

Selde

 

 

And the freedom of falling

Ve düşmenin özgürlüğü

And the feeling I thought was set in stone

Ve değiştirilemez sandığım his

It slips through my fingers

Parmaklarımın arasından kayıp gidiyor

And I’m trying hard to let go

Ve kendimi zorluyorum bırakmak konusunda

But it comes and goes in waves

Ama gelip gidiyor dalgalar halinde

‘Cause it comes and goes in waves

Çünkü gelip gidiyor dalgalar halinde

And carries us away

Ve bizi uzaklara sürüklüyor

 

 

I’ve watched my wild youth

Çılgın gençliğimi izledim

Disappear in front of my eyes

Gözlerimin önünde kayboluşunu

Moments of magic and wonder

Büyülü ve merak dolu anlar

It seems so hard to find

Bulması zor görünüyor

Is it ever coming back again?

Hiç geri gelir mi?

Is it ever coming back again?

Hiç geri gelir mi?

Take me back to the feeling when

Beni o hisse geri götür

Everything was left to find

Her şeyin bulunmak için terk edildiği

 

 

‘Cause it comes and goes in waves

Çünkü gelip gidiyor dalgalar halinde

It always does

Her zaman böyle 

It always does

Her zaman böyle

 

 

And the freedom of falling

Ve düşmenin özgürlüğü

And the feeling I thought was set in stone

Ve değiştirilemez sandığım his

It slips through my fingers

Parmaklarımın arasından kayıp gidiyor

And I’m trying hard to let go

Ve kendimi zorluyorum bırakmak konusunda

But it comes and goes in waves

Ama gelip gidiyor dalgalar halinde

‘Cause it comes and goes in waves

Çünkü gelip gidiyor dalgalar halinde

And carries us away

Ve bizi uzaklara sürüklüyor