Innocent Eyes (Masum Gözler)

Do you remember when you where seven?
Yedi yaşında olduğun zamanı hatırlıyor musun?
And the only thing that you wanted to do
Ve yapmak istediğin tek şey
Was show your mum that you could play the piano
Piyano çalabildiğini annene göstermekti
Ten years have passed
On yıl geçti
And the one thing that lasts
Ve hala bir şey sürüyor
Is that same old song that we played along and made my mumma cry
Çaldığımız aynı eski şarkı annemi ağlatıyor

I miss those days and I miss those ways
O günleri özledim, o yolları özledim
When I got lost in fantasies
Hayallerde kaybolduğumda
In a cartoon land of mysteries
Karton diyarlardaki gizemlerde
In a place you won’t grow old in a place you won’t feel cold and I’ll sing
Yaşlanmayacağın bir yerde ve soğuk hissetmeyeceğin bir yerde şarkı söyleyeceğim

Da da da da da da da da da da da da
Seems I’m lost in my reflection
Yansımamda kaybolmuşum gibi görünüyor
Da da da da da da da da da da da da
Find a star for my direction
Yönüm için yıldız buldum
Da da da da da da da da da da da da
For the little girl inside who won’t just hide
İçerideki küçük kız için, kim saklanmayacak?
Don’t let me see mistakes and lies
Hataları ve yalanları görmeme izin verme
Let me keep my faith and innocent eyes
İnancımı ve masum gözlerimi tutmama izin ver
My innocent eyes
Benim masum gözlerim

Do you remember when you were fifteen?
On beş yaşında olduğun zamanı hatırlıyor musun?
And the kids at school called you a fool ’cause you took the chance to dream
Okuldaki çocuklar sana aptal diyordu çünkü hayallerini kovalıyordun *şansı yakaladın
In the time that’s past and the one thing that lasts
Şimdi onlar geçmiş ve bir şey hala sürüyor
Is that same old song that we played along and made my daddy cry
Çaldığımız aynı eski şarkı babamı ağlatıyor

I miss those days and I miss those ways
O günleri özledim, o yolları özledim
When I got lost in fantasies
Hayallerde kaybolduğumda
In a cartoon land of mysteries
Karton diyarlardaki gizemlerde
In a place you won’t grow old in a place you won’t feel cold and I’ll sing
Yaşlanmayacağın bir yerde ve soğuk hissetmeyeceğin bir yerde şarkı söyleyeceğim

Da da da da da da da da da da da da
Seems I’m lost in my reflection
Yansımamda kaybolmuşum gibi görünüyor
Da da da da da da da da da da da da
Find a star for my direction
Yönüm için yıldız buldum
Da da da da da da da da da da da da
For the little girl inside who won’t just hide
İçerideki küçük kız için, kim saklanmayacak?
Don’t let me see mistakes and lies
Hataları ve yalanları görmeme izin verme
Let me keep my faith and innocent eyes
İnancımı ve masum gözlerimi tutmama izin ver
My innocent eyes
Benim masum gözlerim

Under my feeling under my skin
Hislerimin altında, tenimin altında
Under the thoughts from within
İçindeki düşüncelerimin altından
Learning the subtext
İma edileni öğreniyorum
Of the mind
Zihinde
See creation how where defined
Nasıl oluşturulduğunu yaratmaya bak

Da da da da da da da da da da da da
Seems I’m lost in my reflection
Yansımamda kaybolmuşum gibi görünüyor
Da da da da da da da da da da da da
Find a star for my direction
Yönüm için yıldız buldum
Da da da da da da da da da da da da
For the little girl inside who won’t just hide
İçerideki küçük kız için, kim saklanmayacak?
Don’t let me see mistakes and lies
Hataları ve yalanları görmeme izin verme
Let me keep my faith and innocent eyes
İnancımı ve masum gözlerimi tutmama izin ver
My innocent eyes
Benim masum gözlerim