I got a man, but I want you
Adamım var, ama seni istiyorum

I got a man, but I want you
Adamım var, ama seni istiyorum

And it’s just nerves, it’s just d*ck
Ve bu sadece metanet, sadece penis

Makin’ me think ’bout someone new
Başkası hakkında düşünmeme yol açıyor

You know I got so much to say
Söyleyecek çok şeyim var, biliyorsun

I try to hide it in my face
Bunu ifadelerimde saklamaya çalıştım

And it don’t work, you see through
Ve işe yaramadı, sen ötesini gördün

That I just wanna get with you
Seninle sadece takılmak istediğimi

And you’re right
Ve haklısın

You right, I
Haklısın, ben

Got my guy
Adamıma sahibim

But I, I
Ama ben,

Can’t help it, I want you
Elimde değil, seni istiyorum

Said you right, I
Haklısın dedim, ben

Got my guy
Adamıma sahibim

But I, I
Ama ben,

Can’t help it, I want you
Elimde değil, seni istiyorum

I can’t stop and look the other way
Durup diğer türlü bakamıyorum

‘Cause I know what could be, babe
Çünkü neler yaşanabileceğini biliyorum, bebeğim

And you never feel the same
Ve sen hiç aynı benim gibi hissetmedin

You’d be thinkin’ ’bout it every day
Her gün bunun hakkında düşünüyorsun

Don’t believe in fairytales
Peri masallarına inanmam

But we got our fantasies
Ama bizim kendi fantezilerimiz var

And it’s me and you, no she
Ve bu ben ve sen, o dahil değil

Tryna be all through your sheets
Tüm çarşafında olmaya çalışıyorum

Have you all on top of me
Tüm vücudun benim üzerimde

Actin’ like it’s not that deep
O kadar da derin değilmiş gibi davranıyorum

Oh, you could take it out on me
Oh, tüm bıkkınlığını benden çıkarabilirsin

Tell me what it’s ’bout to be
Bana nasıl olacağını söyle

Really feel it’s bound to bе
Gerçekten mahkummuşuz gibi hissettiriyor

I can’t tell no one, but they all know
Kimseye söyleyemem, ama hepsi biliyor

I got a man, but I want you
Adamım var, ama seni istiyorum

I got a man, but I want you
Adamım var, ama seni istiyorum

And it’s just nerves, it’s just dick
Ve bu sadece metanet, sadece penis

Makin’ me think ’bout someone new
Başkası hakkında düşünmeme yol açıyor

You know I got so much to say
Söyleyecek çok şeyim var, biliyorsun

I try to hide it in my face
Bunu ifadelerimde saklamaya çalıştım

And it don’t work, you see through
Ve işe yaramadı, sen ötesini gördün

That I just wanna get with you
Seninle sadece takılmak istediğimi

And you’re right
Ve haklısın

You right, I
Haklısın, ben

Got my guy
Adamıma sahibim

But I, I
Ama ben,

Can’t help it, I want you
Elimde değil, seni istiyorum

Said you right, I
Haklısın dedim, ben

Got my guy
Adamıma sahibim

But I, I
Ama ben,

Can’t help it, I want you
Elimde değil, seni istiyorum

Girl, I want you like you want me too
Kızım, ben de seni senin beni istediğin kadar istiyorum

I feel that energy (Oh yeah)
Enerjiyi hissediyorum (Oh evet)

When you’re on top of me (Oh yeah)
Sen üzerimdeyken (Oh evet)

I know your man, he ain’t controllin’ you
Adamını tanıyorum, o seni kontrol etmiyor

But you still hesitate (Oh)
Ama sen yine de tereddüt ediyorsun (Oh)

‘Cause you choose loyalty (Oh yeah)
Çünkü sadık olmayı seçiyorsun (Oh evet)

And I know your history (Hey)
Ve senin geçmişini biliyorum

Met him before your peak (Hey)
Zirveye ulaşmadan önce onunla tanıştın (Hey)

He’s so connected to that woman that you used to be
O senin eskiden olduğun kadına çok bağlı

But-but-but this sex will cloud your memory
Ama-ama-ama bu seks senin hafızanı bulanıklaştıracak

A couple of strokes to put it in, then you’ll belong to me
İçine sokmak için birkaç gel-git, ve sonra bana ait olacaksın

I got a man, but I want you (Said I got a man)
Adamım var, ama seni istiyorum (Adamım var dedim)

I got a man, but I want you (Oh)
Adamım var, ama seni istiyorum (Oh)

And it’s just nerves, it’s just dick (It’s just nerves)
Ve bu sadece metanet, sadece penis (Sadece metanet)

Makin’ me think ’bout someone new (Yeah)
Başkası hakkında düşünmeme yol açıyor (Evet)

You know I got so much to say (To say)
Söyleyecek çok şeyim var, biliyorsun (Söyleyeceklerim)

I try to hide it in my face (My face)
Bunu ifadelerimde saklamaya çalıştım (Yüzümde)

And it don’t work, you see through
Ve işe yaramadı, sen ötesini gördün

That I just wanna get with you (Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah)
Seninle sadece takılmak istediğimi (Evet, evet, evet, evet, evet)

And you’re right
Ve haklısın

You right, I (Right)
Haklısın, ben (Doğru)

Got my guy (I got my)
Adamıma sahibim (Adamım var)

But I, I (I)
Ama ben, (Ben)

Can’t help it, I want you
Elimde değil, seni istiyorum

Said you right, I (Yeah)
Haklısın dedim, ben (Evet)

Got my guy (Yeah)
Adamıma sahibim (Evet)

But I, I (Yeah)
Ama ben, (Evet)

Can’t help it, I want you
Elimde değil, seni istiyorum

Yeah, it ain’t no fair to you (No fair)
Evet, bu sana hiç adil değil (Adil değil)

I ain’t too scared to shoot, ah (Too scared)
Avlamaktan çok da korkmuyorum, ah (Çok korkak)

But I got a man at home (At home)
Ama evde adamım var (Evde)

And we like family too (Okay)
Ve bir de aile gibiyiz de (Tamam)

But I got needs and wants (And wants)
Ama benim ihtiyaçlarım ve isteklerim var (Ve isteklerim)

Ruins my attitude (Ruins my attitude)
Tutumumu mahvediyor (Tutumumu mahvediyor)

Fucks my self control (Yep, mmhmm)
İrademle oynuyor (Evet, mmhmm)

Wanna take care of you, and (Take care, mmm)
Seninle ilgilenmek istiyorum, ve (İlgilenmek, mmm)

Just for the night, yeah, just for the night
Sadece bu gecelik, evet, sadece bu gece

Do I wanna lose all that I have?
Tüm sahip olduklarımı kaybetmek istiyor muyum?

You could be a muse and help me catch
İlham perim olup yakalamama yardımcı olabilirsin

But I just need you to come break my back
Ama benim sadece gelip belimi eğmene ihtiyacım var

If you wanna attack, then it’s just that, that’s just life
Saldırmak istiyorsan, öyleyse bu sadece bu, bu sadece hayat

I’ma be real, you just my type
Sahici olacağım, tam benim tipimsin

I got a man, but he ain’t in sight right now, so
Adamım var, ama şuan yakınlarda değil, yani

I got a man, but I want you (Said I got a man)
Adamım var, ama seni istiyorum (Adamım var dedim)

I got a man, but I want you (Oh)
Adamım var, ama seni istiyorum (Oh)

And it’s just nerves, it’s just dick (It’s just nerves)
Ve bu sadece metanet, sadece penis (Sadece metanet)

Makin’ me think ’bout someone new (Yeah)
Başkası hakkında düşünmeme yol açıyor (Evet)

You know I got so much to say (To say)
Söyleyecek çok şeyim var, biliyorsun (Söyleyeceklerim)

I try to hide it in my face (My face)
Bunu ifadelerimde saklamaya çalıştım (Yüzümde)

And it don’t work, you see through
Ve işe yaramadı, sen ötesini gördün

That I just wanna get with you (Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah)
Seninle sadece takılmak istediğimi (Evet, evet, evet, evet, evet)

And you’re right
Ve haklısın

You right, I (Right)
Haklısın, ben (Doğru)

Got my guy (I got my)
Adamıma sahibim (Adamım var)

But I, I (I)
Ama ben, (Ben)

Can’t help it, I want you
Elimde değil, seni istiyorum

Said you right, I (Yeah)
Haklısın dedim, ben (Evet)

Got my guy (Yeah)
Adamıma sahibim (Evet)

But I, I (Yeah)
Ama ben, (Evet)

Can’t help it, I want you
Elimde değil, seni istiyorum