We hug and, yes, we make love
Sarılıyoruz ve evet, sevişiyoruz

And always just say goodnight (La-la-la-la-la-la)
Ve her zaman birbirimize iyi geceler diyoruz (La-la-la-la-la-la)

And we cuddle, sure, I do love it
Ve birbirimize sokuluyoruz, tabii, hoşuma gidiyor

But I need your lips on mine
Ama dudaklarının dudaklarımda olmasına ihtiyacım var

Can you kiss me more?
Beni daha fazla öpebilir misin? 

We’re so young, boy, we ain’t got nothin’ to lose, uh-oh
Çok genciz, oğlum, kaybedecek hiçbir şeyimiz yok, uh-oh

It’s just principle
Bu sadece prensip

Baby, hold me ’cause I like the way you groove, uh-oh
Bebeğim, sarıl bana çünkü bana yanaşma şeklini seviyorum uh-oh

Boy, you write your name, I can do the same
Oğlum, yaz adını, ben de aynısını yapabilirim

Oh, I love the taste, la-la-la-la-la-la
Oh, tadına bayılıyorum, la-la-la-la-la

All on my tongue, I want it (La-la-la-la-la-la)
Tüm dilimde, istiyorum (La-la-la-la-la-la)

Boy, you write your name, I can do the same
Oğlum, yaz adını, ben de aynısını yapabilirim

Oh, I love the taste, la-la-la-la-la-la
Oh, tadına bayılıyorum, la-la-la-la-la

All on my tongue, I want it (La-la-la-la-la-la)
Tüm dilimde, istiyorum (La-la-la-la-la-la)

I, I feel like fuckin’ somethin’
Ben, sevişmek istiyorum

But we could be corny, fuck it
Ama sıkıcı olabiliriz, boşver

Sugar, I ain’t no dummy, dummy
Tatlım, salak değilim

I likе to say, “What if?”, but if
“Farzedelim?” demek istiyorum, ama eğer

We could kiss and just cut the rubbish
Öpüşüp saçmalamayı kesebiliriz

Then I might bе onto somethin’
Böylece ben de bilebilirim

I ain’t givin’ you one in public
İnsanların içinde sana bir tane vermiyorum

I’m givin’ you hundreds, fuck it
Birsürü veriyorum, kimin umurunda

Somethin’ we just gotta get into
Bu sadece yeni başladığımız bir şey

Sign first, middle, last on the wisdom tooth
Önce adın, sonra göbek adın, en sonunda yirmilik dişine ulaşacağım

Niggas wishin’ that the pussy was a kissin’ booth
Onlar bu a*ın öpüşme kapini olmasını diliyor

Taste breakfast, lunch, and gin and juice
Önce kahvaltıyı tat, sonra öğle yemeğini, cin ve meyve suyunu

And that dinner just like dessert too
Ve o akşam yemeği aynı tatlı gibi

And when we French, refresh, gimme two
Ve öpüştüğümğde, tazeleniyor, bana iki tane ver

When I bite that lip, come get me too
Ben o dudağı ısırdığımda, gel beni de al 

He want lipstick, lip gloss, hickeys too, huh
O ruju, dudak parlatıcısını, morlukları da istiyor, huh

Can you kiss me more?
Beni daha fazla öpebilir misin? 

We’re so young, boy, we ain’t got nothin’ to lose, uh-oh
Çok genciz, oğlum, kaybedecek hiçbir şeyimiz yok, uh-oh

It’s just principle
Bu sadece prensip

Baby, hold me ’cause I like the way you groove, uh-oh
Bebeğim, sarıl bana çünkü bana yanaşma şeklini seviyorum uh-oh

Boy, you write your name, I can do the same
Oğlum, yaz adını, ben de aynısını yapabilirim

Oh, I love the taste, la-la-la-la-la-la
Oh, tadına bayılıyorum, la-la-la-la-la

All on my tongue, I want it (La-la-la-la-la-la)
Tüm dilimde, istiyorum (La-la-la-la-la-la)

Boy, you write your name, I can do the same
Oğlum, yaz adını, ben de aynısını yapabilirim

Oh, I love the taste, la-la-la-la-la-la
Oh, tadına bayılıyorum, la-la-la-la-la

All on my tongue, I want it (La-la-la-la-la-la)
Tüm dilimde, istiyorum (La-la-la-la-la-la)

Say give me a buck, need that gushy stuff
Bana bir dolar ver, bakım malzemelerine ihtiyacım var

Push the limit, no, you ain’t good enough
Limiti zorla, o kadar da iyi değilsin

All your niggas say that you lost without me
Tüm arkadaşların bensiz mahvolacağını söylüyor

All my bitches feel like I dodged the county
Tüm arkadaşlarım ucuz kurtulduğumu söylüyor

Fuckin’ with you feel like jail, nigga (Feel like jail)
Seninle uğraşmak hapsolmuşum gibi hissettiriyor, oğlum (Hapsolmuşum gibi)

I can’t even exhale, nigga (Exhale)
Nefes bile alamıyorum, oğlum (Nefes)

Pussy like holy grail, you know that
Benimle sevişmek zor, bunu biliyorsun

You gon’ make me need bail, you know that
Kefalete ihtiyacım varmış gibi hissettiriyorsun, bunu biliyorsun

Caught dippin’ with your friend
Arkadaşınla sevişirken yakalandın

You ain’t even half man, lyin’ on your—, you know that
Adamın yarısı bile değilsin, — hakkında yalan söylüyorsun, bunu biliyorsun

Got me a bag full of brick, you know that
Bana yeterince ağırlık verdin, bunu biliyorsun

Control, don’t slow the pace if I throw back
Kontrol, eğer oynatırsam hızını düşürme

All this ass for real (All this ass)
Bu kalça hakkındaki her şey doğru (Tüm bu kalça)

Drama make you feel (Make you feel)
Drama hissetmeni sağlayacak (Hissettirecek)

Fantasy and whip appeal is all I can give you
Fantezi ve seks sana verebileceğim tek şey

Can you kiss me more?
Beni daha fazla öpebilir misin? 

We’re so young, boy, we ain’t got nothin’ to lose, uh-oh
Çok genciz, oğlum, kaybedecek hiçbir şeyimiz yok, uh-oh

It’s just principle
Bu sadece prensip

Baby, hold me ’cause I like the way you groove, uh-oh
Bebeğim, sarıl bana çünkü bana yanaşma şeklini seviyorum uh-oh

Boy, you write your name, I can do the same
Oğlum, yaz adını, ben de aynısını yapabilirim

Oh, I love the taste, la-la-la-la-la-la
Oh, tadına bayılıyorum, la-la-la-la-la

All on my tongue, I want it (La-la-la-la-la-la)
Tüm dilimde, istiyorum (La-la-la-la-la-la)

Boy, you write your name, I can do the same
Oğlum, yaz adını, ben de aynısını yapabilirim

Oh, I love the taste, la-la-la-la-la-la
Oh, tadına bayılıyorum, la-la-la-la-la

All on my tongue, I want it (La-la-la-la-la-la)
Tüm dilimde, istiyorum (La-la-la-la-la-la)