A storm inside

İçeride bir fırtına

You lock the door

Sen kapıyı kilitledin

Tell yourself you lost the fight

Kavgayı kaybettiğini kendine söyle

Just a social suicide

Sadece sosyal bir intihar

You want to cut

Kesmek istiyorsun

You want to cry

Ağlamak istiyorsun

Running from reality

Gerçeklikten kaçmak

Drinking until you close your eyes

İçene kadar gözlerini kapa

Words they can hurt

Kelimeler onlar incitir

They can drag you through the dirt

Onlar seni kir boyunca sürüklerler

Time to let go

Gitme zamanı

Let them fall like dominos

Onların dominolar gibi düşmesine izin ver

 

 

 

You are brightest light I’ve never seen

Bugüne kadar gördüğüm en parlak ışıksın

You’re lighting a bottle

Bir şişede parlıyorsun

Lighting a bottle

Parlıyorsun

Smash the glass and set yourself free

Bardağı parçaladın ve özgür oldun

Lighting a bottle

Parlıyorsun

Lighting a bottle

Parlıyorsun

You blind me,yeah you blind me

Beni kör ettin ,evet beni kör ettin

You are brightest light I’ve never seen

Bugüne kadar gördüğüm en parlak ışıksın

You’re lighting a bottle

Bir şişede parlıyorsun

Lighting a bottle

Parlıyorsun

 

 

I know you feel impossible

Biliyorum imkansız hissediyorsun

Standing in an open field

Açık bir alanda dururken

Waiting for the rain to fall

Yağmurun yağmasını beklerken

Cause just above

Sadece yükselmeye sebep oluyor

The thundercloud

Fırtına bulutu

Can’t you see the sky is clear

Gökyüzünün açık olduğunu göremezsin

Leave those shadows on the ground

Gölgeler yer altından ayrılır

Words they can hurt

Kelimeler onlar incitir

They can drag you through the dirt

Onlar seni kir boyunca sürüklerler

Time to let go

Gitme zamanı

Let them fall like dominos

Onların dominolar gibi düşmesine izin ver

 

In the eye of a storm no one can see

Kimsenin göremediği bir fırtına gözünde

And the world keeps spinning away from me

Ve dünya benden kaçarak dönüyor

I’m standing here till you believe

Sana inanana kadar burada duruyorum

You striking striking striking strinking

Sen çarpıcı çarpıcı çarpıcı çarpıcısın

You are brightest light I’ve never seen

Bugüne kadar gördüğüm en parlak ışıksın