Huyu huyuma denk
Suyu suyuma denk
Oh you all through my veins

Oh sen damarlarımın arasındasın
Oh you make me feel some way

Oh sen beni bir şekilde hissediyorsun

Pure water with that flavor

Unlu saf su
Out singing in the rain

Yağmurda dışarıda şarkı söylüyor
She returning all the favors

O tüm iyiliklerle dönüyor
IOUs overpaid

IOU’lar fazla ödendi

I’m crossing your borderline

Senin sınırını geçiyorum
For the flower between your thighs

Uylukların arasındaki çiçekler için
Two opposite worlds collide

İki karşıt dünya çarpışıyor

(Huyu suyu huyu suyu suyu suyu)
(Huyu suyu huyu suyu suyu suyu)

She come thru when she want to

O istediğinde tamamen gelir
Left her two shoes by the bathroom

Banyodan iki ayakkabısıyla ayrıldı
Swap a hot tub for the deep blue

Derin mavi sıcak bir küveti temizledi
Face red like a beetroot

Yüzü kırmızı bir pancar gibiydi

I’m crossing your borderline

Senin sınırını geçiyorum
For the flower between your thighs

Uylukların arasındaki çiçekler için
Two opposite worlds collide

İki karşıt dünya çarpışıyor

Şelaleler, geceden geceye dökülen
Şelaleler, geceden geceye dökülen
(Huyu)
Şelaleler, geceden geceye dökülen
(Oh you)
Şelaleler, geceden geceye dökülen