You could have anyone you want
Why would you want to be with me?
I’m nothing special

İstediğin herkesle beraber olabilirdin
Neden benimle olmayı seçtin?
Özel biri değilim

You could have anyone you want
Why would you want to be with me?
You know, I’m nothing special

İstediğin herkesle beraber olabilirdin
Neden benimle olmayı seçtin?
Biliyorsun, özel biri değilim

Be with whoever you want
I don’t care, I don’t care
I don’t wanna know

Kimle olmak istiyorsan ol
Umurumda değil, umurumda değil
Bilmek istemiyorum

Don’t tell me about your problems
If you’re not trying to solve them
Don’t ask me for my help

Bana problemlerinden bahsetme
Eğer çözmeye çalışmayacaksan
Benden yardım dilenme

Fix it yourself
She tried to call me yesterday
But I didn’t pick up
‘Cause I don’t got time

Kendin çöz
Dün beni aramaya çalıştı
Ama açmadım
Çünkü zamanım yok

I don’t have time
I don’t have time
I don’t have time
I don’t have time

Zamanım yok
Zamanım yok
Zamanım yok
Zamanım yok

Do whatever you want
I don’t care, I don’t care
Don’t even tell me

Ne istiyorsan yap
Umurumda değil, umurumda değil
Bana anlatma

I don’t really wanna know
Don’t ask me how’s my day’s been
I just wanna be alone

Gerçekten bilmek istemiyorum
Bana günümün nasıl geçtiğini sorma
Sadece yalnız kalmak istiyorum

Stop talking about your past
I don’t wanna hear it
Just leave me alone
Just go

Geçmişinden konuşmayı kes
Duymak istemiyorum
Sadece beni yalnız bırak
Sadece git

Only care about myself
‘Cause everyone’s trying to hurt me
Just leave me alone
Just leave me alone

Sadece kendimi umursuyorum
Çünkü herkes beni incitmeye çalışıyor
Sadece beni yalnız bırak
Sadece beni yalnız bırak