If you’re in a forest, out of your mind
Harpies in the branches breaking your arms
If you’re stuck in rainbows, shattering glass
Where you miss the moment, watching it pass

Bir ormandaysan, zihninin dışında
Çalılarda ki acımasız kadınlar kollarını kırarken
Eğer gökkuşağına hapsolduysan, çatırdayan camda
Anılarını özlediğin anda, gitmesini izlerken

If you say the word, if you say the word
If you say the word, if you say the word

Eğer o kelimeyi söylersen, eğer o kelimeyi söylersen
Eğer o kelimeyi söylersen, eğer o kelimeyi söylersen

When you spend your life wishing a twinkling star
When you forget how lucky you are
Buried in rubble sixty foot down

Tüm hayatını kayan bir yıldız görmek için harcadığında
Ne kadar şanslı olduğunu unuttuğunda
18 bin metre aşağıda döküntülere gömüldüğünde

If you say the word, if you say the word
If you say the word, if you say the word
Then I’ll come running

Eğer o kelimeyi söylersen, eğer o kelimeyi söylersen
Eğer o kelimeyi söylersen, eğer o kelimeyi söylersen
Koşarak geleceğim

When you change your friends like changing your clothes

Kıyafet değiştirir gibi arkadaş değiştirdiğinde