Give it to me, I’m worth it

Bana ver,buna değerim

Baby I’m worth it

Bebeğim,buna değerim

Gimme gimme I’m worth it

Ver,ver,buna değerim

I tell her bring it back like she left somethin’

Ona bir şeyi bıraktığı gibi geri getirmesini söylüyorum

In the club with the lights off

Klupte ışıklar kapalı

What you actin’ shy for?

Ne için utangaç hareket ediyorsun?

Come and show me that you’re

Gel ve göster bana,bu sensin

Wit it wit it wit it wit it

Öğret bunu

Stop playin’ now you know I’m

Şimdi oynamayı bırak,beni biliyorsun

Wit it wit it wit it wit it wit it

Öğret bunu

What you actin’ shy for?

Ne için utangaç hareket ediyorsun?

Just gimme you, just gimme you

Sadece sen bana ver

Just gimme you, that’s all I wanna do

Sadece sen ver,tüm istediğim bu

And if what they say is true

Ve onlar doğru söylüyorsa

If it’s true, I won’t get mad at you

Eğer doğruysa sana kızmayacağım

I may talk a lot of stuff

Bir sürü şey konuşabilirim

Guaranteed, I can back it up

Garanti geri adım atabilirim

I think I’mma call your bluff

Sanırım blöfünü arayacağım

Hurry up, I’m walkin’ out front

Acele et,dışarı çıkıyorum

Uh huh see me in the spot like

Beni noktada gibi gör

“Ooh I love your style”

Senin stilini seviyorum

Uh huh show me what you got

Neye sahip olduğunu göster

Cuz I don’t wanna waste my time

Çünkü zamanımı boşa harcamak istemiyorum

Uh huh see me in the spot like

Beni noktada gibi gör

“Ooh I love your style”

Senin stilini seviyorum

Uh huh show me what you got

Neye sahip oduğunu göster

Now come and make it worth my while

Şimgi gel ve benim zamanımı hak et

It’s all on you, it’s all on you

Hepsi sana

It’s all on you, so what you wanna do?

Hepsi sana,yani ne yapmak istiyorsun?

And if you don’t have a clue

Ve ipucuna sahip değilsen

Not a clue, I’ll tell you what to do

İpucu yok,sana ne yapacağını söyleyeceğim

Come harder just because

Daha güçlü gel çünkü

I don’t like it, like it too soft

Bunu sevmedim,çok yumuşak gibi

I like it a little rough

Ben biraz sert seviyorum

Not too much, but maybe just enough

Çok değil,belki sadece yeteri kadar