Glass Animals – Heat Waves – (Türkçe çeviri)

Road shimmer wiggling the vision
Heat heat waves
I’m swimming in a mirror

Dalgalanan görüntünün yoldaki ışıltısı
Sıcak hava dalgaları
Bir aynada yüzüyorum

Road shimmer wiggling the vision
Heat heat waves
I’m swimming in a mirror

Dalgalanan görüntünün yoldaki ışıltısı
Sıcak hava dalgaları
Yüzüyorum

Sometimes, all I think about is you
Late nights in the middle of June
Heat waves been faking me out
Can’t make you happier now

Bazen tek düşündüğüm sensin
Haziran’ın ortasında gece geç saatlerde
Sıcak hava dalgaları beni kandırıyor
Şimdi seni daha mutlu edemiyorum

Sometimes, all I think about is you
Late nights in the middle of June
Heat waves been faking me out
Can’t make you happier now

Bazen tek düşündüğüm sensin
Haziran’ın ortasında gece geç saatlerde
Sıcak hava dalgaları beni kandırıyor
Şimdi seni daha mutlu edemiyorum

Usually I put something on TV
So we never think
About you and me

Genelde televizyonda bir şeyler açarım
Böylece asla düşünmeyiz
Sen ve benim hakkımda

But today I see our reflections clearly
ln Hollywood laying on the screen

Ama bugün net bir şekilde yansımalarımızı görüyorum
Hollywood’da ekranda boy gösteriyor

You just need a better life than this
You need something I can never give
Fake water all across the road
It’s gone now the night has come but

Sadece bundan daha iyi bir hayata ihtiyacın var
Asla veremeyeceğim şeye ihtiyacın var
Yol boyunca sahte sular
Şimdi gitti fakat gece oluyor

Sometimes, all I think about is you
Late nights in the middle of June
Heat waves been faking me out
Can’t make you happier now

Bazen tek düşündüğüm sensin
Haziran’ın ortasında gece geç saatlerde
Sıcak hava dalgaları beni kandırıyor
Şimdi seni daha mutlu edemiyorum

You can’t fight it
You can’t breathe
You say something so loving but
Now I’ve got to let you go
You’ll be better off in someone new
I don’t wanna be alone
You know it hurts me too

Savaşamazsın
Nefes alamazsın
Sevgi dolu bir şey söylüyorsun ama
Şimdi gitmene izin vermeliyim
Yeni biriyle daha iyi olacaksın
Yalnız olmak istemiyorum
Biliyorsun bu beni de incitiyor

You look so broken when you cry
One more and then I’ll say goodbye

Ağladığında çok kırılmış görünüyorsun
Bir kere daha ve sonra hoşça kal diyeceğim

Sometimes, all I think about is you
Late nights in the middle of June
Heat waves been faking me out
Can’t make you happier now

Bazen tek düşündüğüm sensin
Haziran’ın ortasında gece geç saatlerde
Sıcak hava dalgaları beni kandırıyor
Şimdi seni daha mutlu edemiyorum

Sometimes, all I think about is you
Late nights in the middle of June
Heat waves been faking me out
Can’t make you happier now

Bazen tek düşündüğüm sensin
Haziran’ın ortasında gece geç saatlerde
Sıcak hava dalgaları beni kandırıyor
Şimdi seni daha mutlu edemiyorum

I just wonder what you’re dreaming of
When you sleep and smile so comfortable
I just wish that I could give you that
That look that’s perfectly un-sad

Sadece ne hayal ettiğini merak ediyorum
Uyuduğun ve rahatça gülebildiğin zamanlarda
Keşke sana istediğini verebilsem
Bu bakış mükemmel ifadesizlik

Sometimes, all I think about is you
Late nights in the middle of June
Heat waves been faking me out
Heat waves been faking me out

Bazen tek düşündüğüm sensin
Haziran’ın ortasında gece geç saatlerde
Sıcak hava dalgaları beni kandırıyor
Sıcak hava dalgaları beni kandırıyor

Sometimes, all I think about is you
Late nights in the middle of June
Heat waves been faking me out
Can’t make you happier now

Bazen tek düşündüğüm sensin
Haziran’ın ortasında gece geç saatlerde
Sıcak hava dalgaları beni kandırıyor
Şimdi seni daha mutlu edemiyorum

Road shimmer wiggling the vision
Heat heat waves
I’m swimming in a mirror

Dalgalanan görüntünün yoldaki ışıltısı
Sıcak hava dalgaları
Bir aynada yüzüyorum

Road shimmer wiggling the vision
Heat heat waves
I’m swimming in a mirror

Dalgalanan görüntünün yoldaki ışıltısı
Sıcak hava dalgaları
Bir aynada yüzüyorum