Take me down
To the paradise city
Beni cennet şehrine götür
Where the grass is green
Çimlerin yeşil
And the girls are pretty
Ve kızların güzel olduğu yere
Oh, won’t you please take me home
Ah, beni eve götürmeyecek misin?
Just a’ urchin livin’ under the street
Sadece sokağın altındaki yaramaz bir yaşam
I’m a hard case that’s tough to beat
Ben yenilmek üzere zor bir durumdayımI’m your charity case
Ben senin hayır vakanım

So buy me somethin’ to eat
Bu yüzden bana yiyecek bir şeyler al

I’ll pay you at another time
Sana başka bir zaman geri ödeme yapacağım

Take it to the end of the line
Zaman çizgisinin sonuna kadar götürelim bunu

Ragz to richez or so they say
Zengin serseriler ya da onlar diyor ki;

Ya gotta-keep pushin’ for the fortune and fame
Bunu servet ve şan için sürdürmeye devam et

It’s all a gamble
When it’s just a game
Bu sadece bir oyunsa bunların hepsi bir kumar öyleyse

You treat it like a capital crime
Ağır suçlu gibi davranıyorsun

Everybody’s doin’ their time
Herkes bunu kendi zamanında yapıyor

Take me down
To the paradise city
Beni cennet şehrine götür
Where the grass is green
Çimlerin yeşil
And the girls are pretty
Ve kızların güzel olduğu yere
Oh, won’t you please take me home
Ah, beni eve götürmeyecek misin?
Take me down
To the paradise city
Beni cennet şehrine götür
Where the grass is green
Çimlerin yeşil
And the girls are pretty
Ve kızların güzel olduğu yere
Oh, take me home
Ah, beni eve götür

Strapped in the chair of the city’s gas chamber
Şehrin gaz odasında sandalyeye bağlanmıştım

Why I’m here I can’t quite remember
Niçin buradayım hatırlayamıyorum

The surgeon general says it’s hazardous to breathe
Baş cerrah nefes almanın tehlikeli olduğunu söylüyor

I’d have another cigarette, but I can’t see
Başka bir sigara almalıyım ama göremiyorum

Tell me who you’re gonna believe
Söyle bana inandığın kişiyi

Take me down
To the paradise city
Beni cennet şehrine götür
Where the grass is green
Çimlerin yeşil
And the girls are pretty
Ve kızların güzel olduğu yere
Oh, won’t you please take me home
Ah, beni eve götürmeyecek misin?
Take me down
To the paradise city
Beni cennet şehrine götür
Where the grass is green
Çimlerin yeşil
And the girls are pretty
Ve kızların güzel olduğu yere
Oh, take me home
Ah, beni eve götür

So far away [4x]

Çok uzak

Captain America’s been torn apart
Kaptan Amerika’nın kalbi kırılmış

Now he’s a court jester with a broken heart
Şimdi bir mahkeme heyetinde kırık kalbiyle

He said—
Dedi ki,

Turn me around and take me back to the start
Etrafımda dön ve beni başa tekrar koy

I must be losin’ my mind—”Are you blind?”
Aklımı kaçırıyor olmalıyım-”Kör müsün?”

I’ve seen it all a million times
Bunun hepsini milyonlarca kez gördüm

Take me down
To the paradise city
Beni cennet şehrine götür
Where the grass is green
Çimlerin yeşil
And the girls are pretty
Ve kızların güzel olduğu yere
Oh, won’t you please take me home
Ah, beni eve götürmeyecek misin?
Take me down
To the paradise city
Beni cennet şehrine götür
Where the grass is green
Çimlerin yeşil
And the girls are pretty
Ve kızların güzel olduğu yere
Oh, take me home
Ah, beni eve götür

Home [2x]
Ev

I wanna go [2x]
Gitmek istiyorum

Oh won’t you please take me home.
Ah lütfen beni evime götürmeyeek misin?

I wanna see,
Görmek istiyorum

Oh won’t you please take me home.
Ah lütfen beni evime götür.

Take me down
To the paradise city
Beni cennet şehrine götür
Where the grass is green
Çimlerin yeşil
And the girls are pretty
Ve kızların güzel olduğu yere
Oh, won’t you please take me home
Ah, beni eve götürmeyecek misin?
Take me down
To the paradise city
Beni cennet şehrine götür
Where the grass is green
Çimlerin yeşil
And the girls are pretty
Ve kızların güzel olduğu yere
Oh, take me home
Ah, beni eve götür