It’s a wide ocean
And a tight emotion
And our homes are chosen
Yet still we’re all broken
It’s been a while since that old town
Down by the water picking stones from the ground

Bu geniş bir okyanus 
Ve sıkı bir duygu
Ve evlerimiz seçili
Yine de hepimiz kırığız
Bir süre oldu bu yaşlı kasaba
Deniz kenarındaki, yerden taş toplayalı

Take me home
To the friends I’ve always known
Take me home
Back to the place where I belong

Beni eve götür
Her zaman bildiğim arkadaşlara
Beni eve götür
Ait olduğum yere

A distant coast line
What peaks insight
Washed the wide
Of that ocean’s tide
Need to slow down
And look around!
Not that far from that place we came

Uzak bir sahil şeridi
İç yüzünü gösteren
Yıkadı enginleri
Bu okyanus dalgaları
Yavaşlaması gerek
Ve etrafına bak!
Geldiğimiz yerden çokta uzakta değil

Take me home
To the friends I’ve always known
Take me home
Back to the place where I belong

Beni eve götür
Her zaman bildiğim arkadaşlara
Beni eve götür
Ait olduğum yere