HWASA I Love My Body Türkçe Çevirisi

[Intro]
I love my body, that’s my body, I love my body
Vücudumu seviyorum, bu benim vücudum, vücudumu seviyorum

[Verse 1]
Wake up in the morning, I wash my face and look in the mirror (Yeah-eh-eh)
Sabah uyanıyorum, yüzümü yıkıyorum ve aynaya bakıyorum (Evet-eh-eh)
I rub my eyes once and look closely (Yeah-eh-eh)
Gözlerimi bir kez ovuşturuyorum ve yakından bakıyorum (Evet-eh-eh)
Every feature, one by one, I look pretty good (Na-na-na-na, na)
Her özellik, teker teker, oldukça iyi görünüyorum (Na-na-na-na, na)

[Pre-Chorus]
It’s okay to be okay
İyi olmakta sorun yok
Don’t fake it, don’t get hung up
Numara yapma, takılma
Got way too many standards, not sure what’s right
Çok fazla standart var, neyin doğru olduğundan emin değilim
There is only one answer
Sadece tek bir cevap var

[Chorus]
I love my body and my hair be so shiny
Vücudumu ve saçlarımın çok parlak olmasını seviyorum
Head to toe be my body (Yeah, that’s my body)
Tepeden tırnağa benim vücudum (Evet, bu benim vücudum)
Yeah, that’s my body, check out my lovely tummy
Evet, bu benim vücudum, şu güzel karnıma bakın.
My arms, my legs so unique (Yeah, that’s my body)
Kollarım, bacaklarım o kadar eşsiz ki (Evet, bu benim vücudum)

[Verse 2]
Whether I lost weight or not, what’s it to you?
Kilo vermişim ya da vermemişim, sana ne?
It’s no longer good to see you
Artık seni görmek güzel değil
Pointless greetings for who (Yeah, yeah)
Kimin için anlamsız selamlar (Evet, evet)
‘Cause my body’s more than that
Çünkü benim vücudum bundan daha fazlası
Don’t be talking smack, hating on me like
Benimle dalga geçme, benden nefret etme.
I’m worth so much more than that (Na-na-na-na, na)
Ben bundan çok daha değerliyim (Na-na-na-na, na)

[Pre-Chorus]
Boy I think you’re not okay
Bence iyi değilsin
I really don’t care if you love me or not
Gerçekten umurumda değil, beni sevip sevmemen
If you want me, gotta keep this thought
Eğer beni istiyorsan, bu düşünceyi saklamalısın

[Chorus]
I love my body and my hair be so shiny
Vücudumu ve saçlarımın çok parlak olmasını seviyorum
Head to toe be my body (Yeah, that’s my body)
Tepeden tırnağa benim vücudum (Evet, bu benim vücudum)
Yeah, that’s my body, check out my lovely tummy
Evet, bu benim vücudum, şu güzel karnıma bakın.
My arms, my legs so unique (Yeah, that’s my body)
Kollarım, bacaklarım o kadar eşsiz ki (Evet, bu benim vücudum)

[Bridge]
Love my body
Bedenimi seviyorum
Yeah, I do love me
Evet, kendimi seviyorum.
Even my killer smile see
Katil gülümsemem bile
Love my body
Bedenimi seviyorum
Nothing can change me
Hiçbir şey beni değiştiremez
‘til the end of the world, I’ll love me, yeah, yeah, yeah, yeah
Dünyanın sonuna kadar beni seveceksin, evet, evet, evet, evet

[Chorus]
I love my body and my hair be so shiny
Vücudumu ve saçlarımın çok parlak olmasını seviyorum
Head to toe be my body (Yeah, that’s my body)
Tepeden tırnağa benim vücudum (Evet, bu benim vücudum)
Yeah, that’s my body, check out my lovely tummy
Evet, bu benim vücudum, şu güzel karnıma bakın.
My arms, my legs so unique (Yeah, that’s my body)
Kollarım, bacaklarım o kadar eşsiz ki (Evet, bu benim vücudum)

[Outro]
One, two, three, four
Bir, iki, üç, dört
Yeah-eh-eh, that’s my body
Evet-eh-eh, o benim vücudum
Yeah-eh-eh, that’s my body
Evet-eh-eh, o benim vücudum