Fake names.
I’m batshit crazy.
Yeah, I’m crazy.
Make way.
Indiana.

Sahte isimler.
Delinin de delisiyim.
Evet, deliyim.
Yol yap.
Indiana.


(Part 1)
I drink my rum and do a runner.
I’m like a stick of dynamite.
Light me up and I will blow your mind.
Take my advice.
Run for your life and don’t look back again.
You slipped your ring off and it made me smile.
I’ll clean your wallet then I’ll run a mile.
Men lose their sense.
It’s a sorry sequence of events, amen.

(Bölüm 1)
Romumu içerim ve hesabı ödemeden kaçarım.
Bir dinamitin çubuğu gibiyim.
Beni aydınlat ve aklını uçuracağım.
Tavsiyemi al.
Kendi hayatın için koş ve tekrar arkana bakma.
Yüzüğünü çıkardın ve bu gülümsememi sağladı.
Cüzdanını boşaltacağım daha sonra bir mil koşacağım.
Erkekler algılarını kaybeder.
Bu bir üzücü olaylar sıralaması, amin.


(Chorus)
You only see what I want you to, baby.
Pretty woman but I’m batshit crazy.
Fake names, play games.
Take your cash, take your keys.
(I drink my rum and do a runner.)
If you wanna give me money, I’ll take it.
Give me time and I’ll waste it.
Rich guys tell lies then go home to their wives.
(I drink my rum and do a runner.)

(Nakarat)
Sadece senden ne istediğimi görürsün, bebeğim.
Tatlı kadın ama ben delinin delisiyim.
Sahte isimler, oynanan oyunlar.
Paranı alırım, anahtarlarını alırım.
(Romumu içerim ve hesabı ödemeden kaçarım.)
Eğer bana para vermek istersen, alacağım.
Bana zaman ve ve onu harcayacağım.
Zengin adamlar yalanlar söyler daha sonra eşleri için eve giderler.
(Romumu içerim ve hesabı ödemeden kaçarım.)


(Bölüm 2)
So many situations I create.
I set them up and then they’re mine to take.
For a ride.
But I’m the only one who will survive.
I drink to make them think they’re in control.
From Billy to an alcohol.
I’m your baby doll.
Sell me your soul and I will let you go.

(Bölüm 2)
Yarattığım çok fazla durumlar.
Onları ayarladım daha sonra alınmak için benim olacaklar.
Bir sürüş için.
Ama kurtulacak tek kişi benim.
Onların kontrolde olduklarını düşünmeleri için içerim.
Billy’den alkole.
Senin oyuncak bebeğinim.
Bana ruhunu sat ve gitmene izin vereyim.


(Chorus)
You only see what I want you to, baby.
Pretty woman but I’m batshit crazy.
Fake names, play games.
Take your cash, take your keys.
(I drink my rum and do a runner.)
If you wanna give me money, I’ll take it.
Give me time and I’ll waste it.
Rich guys tell lies then go home to their wives.
(I drink my rum and do a runner.)

(Nakarat)
Sadece senden ne istediğimi görürsün, bebeğim.
Tatlı kadın ama ben delinin delisiyim.
Sahte isimler, oynanan oyunlar.
Paranı alırım, anahtarlarını alırım.
(Romumu içerim ve hesabı ödemeden kaçarım.)
Eğer bana para vermek istersen, alacağım.
Bana zaman ve ve onu harcayacağım.
Zengin adamlar yalanlar söyler daha sonra eşleri için eve giderler.
(Romumu içerim ve hesabı ödemeden kaçarım.)


(Bridge)
Don’t you talk about freedom?
(Freedom, freedom.)
Don’t you tell me what’s right or wrong?
(What’s right or wrong.)
I don’t need your morals, keep them.
(Keep them, keep them.)
Did you forget you had a wife at all?
(A wife at all.)

(Geçiş)
Özgürlük hakkında konuşmaz mısın?
(Özgürlük, özgürlük.)
Neyin doğru ya da yanlış olduğunu bana söylemez misin?
(Neyin doğru ya da yanlış.)
Senin ahlakına ihtiyacım yok, sakla onları.
(Sakla, sakla onları.)
Bir karın olduğunu hiç unuttun mu?
(Bir karın.)


(Chorus)
You only see what I want you to, baby.
Pretty woman but I’m batshit crazy.
Fake names, play games.
Take your cash, take your keys.
(I drink my rum and do a runner.)
If you wanna give me money, I’ll take it.
Give me time and I’ll waste it.
Rich guys tell lies then go home to their wives.
(I drink my rum and do a runner.)

(Nakarat)
Sadece senden ne istediğimi görürsün, bebeğim.
Tatlı kadın ama ben delinin delisiyim.
Sahte isimler, oynanan oyunlar.
Paranı alırım, anahtarlarını alırım.
(Romumu içerim ve hesabı ödemeden kaçarım.)
Eğer bana para vermek istersen, alacağım.
Bana zaman ve ve onu harcayacağım.
Zengin adamlar yalanlar söyler daha sonra eşleri için eve giderler.
(Romumu içerim ve hesabı ödemeden kaçarım.)