blank

Speed it up, slow it down
Need control, need it now
I need to live a thousand times
I cannot stop, I cannot cry
I will not fret, I will not die
I am machine, I stay alive
Sometimes I think, sometimes I think
Sometimes I think, sometimes I (Ooh)
I’ve got no aim, a million rounds, is nothing real?
A hundred pounds of heavy steel, it feels so loud
Tied to my chest, it feels so loud
I’ll take a peek to across the peaks
This grass is neat and I’m quite unique
But I’d like to be, but I’d like to be

Hızlandır, yavaşlat
Kontrole ihtiyacım var, şimdi ihtiyacım var
Bin kere yaşamaya ihtiyacım var
Duramıyorum, ağlayamıyorum
Üzülmeyeceğim, ölmeyeceğim
Ben makineyim, hayatta kalıyorum
Bazen düşünüyorum, bazen düşünüyorum
Bazen düşünüyorum, bazen ben (Ooh)
Hedefim yok, bir milyon mermim, hiçbir şey gerçek değil mi?
Yüz pound ağır çelik, çok gürültülü geliyor
Göğsüme bağlı, çok gürültülü geliyor
Zirvelere bir göz atacağım
Bu çimen temiz ve ben oldukça eşsizim
Ama olmak isterdim ama olmak isterdim

And I hope this is the hardest part
We try, we try
And when they say they’re satisfied
They’re lying, they’re lying
Do forgive me, I’ve seen the treasure’s in the bloom
But right now, I’m just not strong enough for you

Ve umarım bu en zor kısımdır
Deneriz, deneriz
Ve tatmin olduklarını söylediklerinde
Yalan söylüyorlar, yalan söylüyorlar
Affet beni, hazinenin çiçek açtığını gördüm
Ama şu anda senin için yeterince güçlü değilim

Sorry, you can see it in my retina
Focus in and out, I’m doing better
Artificial ghost with no perception
I wanna be a Chevy, not a Sentra, uh (Yeah, yeah, yeah)
I don’t feel the way they programmed me to feel today
Some pieces falling from the waist up
I’m so sorry for delays
Just need one moment to erase
That burning pain before the rage
I feel good, I feel good, I feel good (I fixed it)

Üzgünüm, bunu retinamda görebilirsin
İçeri ve dışarı odaklan, daha iyi yapıyorum
Algısız yapay hayalet
Ben bir Chevy olmak istiyorum, bir Sentra değil, uh (Evet, evet, evet)
Beni bugün hissetmeye programladıkları şekilde hissetmiyorum
Belden yukarı düşen bazı parçalar
Gecikmeler için çok üzgünüm
Silmek için sadece bir dakikaya ihtiyacım var
Öfkeden önceki yakıcı acı
İyi hissediyorum, iyi hissediyorum, iyi hissediyorum (düzelttim)

And I hope this is the hardest part
We try, we try
And when they say they’re satisfied
They’re lying, they’re lying
Do forgive me, I’ve seen the treasure’s in the bloom
But right now, I’m just not strong enough for you
And I hope this is the hardest part
We try, we try
And when they say they’re satisfied
They’re lying, they’re lying
Do forgive me, I’ve seen the treasure’s in the bloom
But right now, I’m just not strong enough for you

Ve umarım bu en zor kısımdır
Deneriz deneriz
Ve tatmin olduklarını söylediklerinde
Yalan söylüyorlar, yalan söylüyorlar
Affet beni, hazinenin çiçek açtığını gördüm
Ama şu anda senin için yeterince güçlü değilim
Ve umarım bu en zor kısımdır
Deneriz deneriz
Ve tatmin olduklarını söylediklerinde
Yalan söylüyorlar, yalan söylüyorlar
Affet beni, hazinenin çiçek açtığını gördüm
Ama şu anda senin için yeterince güçlü değilim