blank

Justin Bieber:

Picture perfect, you don’t need no filter

Resim mükemmel, filtreye ihtiyacın yok

Gorgeous, make ’em drop dead, you a killer

Muhteşem, tek bakışta onları katlediyorsun, sen bir katilsin

Shower you with all my attention

Seni ilgiye boğacağım

Yeah, these are my only intentions

Evet, bunlar benim tek niyetim

Stay in the kitchen cookin’ up, got your own bread

Mutfakta kal yemeğini pişir, kendi ekmeğini sahipsin

Heart full of equity, you’re an asset

Adaletdolu bir kalp, sen bir servet değerindesin

Make sure that you don’t need no mentions

Senden bahsedilmesine gerek duymadığından emin ol

Yeah, these are my only intentions

Evet, bunlar benim tek niyetim

Justin Bieber

Shout-out to your mom and dad for makin’ you

Annene ve babana selam olsun, seni yaptıkları için

Standin’ ovation, they did a great job raisin’ you

Ayakta alkışlıyorum, seni büyüterek harika bir iş çıkardılar

When I create, you’re my muse

Ben bir şeyler yarattığımda, sen benim ilham perimsin

That kind of smile that makes the news

Hakkında konuşulmaya değer bir gülümsemeye sahipsin

Can’t nobody throw shade on your name in these streets

Bu sokaklardaki hiçkimse ismine gölge düşüremez

Triple thread, you’re a boss, you a bae, you a beast

Üçlü tehdit, sen patronsun,sen bebeğimsin, sen bir canavarsın

You make it easy to choose

Seçim yapmayı kolaylaştırıyorsun

You got a mean touch, I can’t refuse (No, I can’t refuse it)

Kötü bir dokunuşun var, reddedemem (Hayır, reddedemiyorum)

Justin Bieber:

Picture perfect, you don’t need no filter

Resim mükemmel, filtreye ihtiyacın yok

Gorgeous, make ’em drop dead, you a killer

Muhteşem, tek bakışta onları katlediyorsun, sen bir katilsin

Shower you with all my attention

Seni ilgiye boğacağım

Yeah, these are my only intentions

Evet, bunlar benim tek niyetim

Stay in the kitchen cookin’ up, got your own bread

Mutfakta kal yemeğini pişir, kendi ekmeğini sahipsin

Heart full of equity, you’re an asset

Adaletdolu bir kalp, sen bir servet değerindesin

Make sure that you don’t need no mentions

Senden bahsedilmesine gerek duymadığından emin ol

Yeah, these are my only intentions

Evet, bunlar benim tek niyetim

Justin Bieber:

Already passed, you don’t need no approval

Zaten geçtin, onaya ihtiyacın yok

Good everywhere, don’t worry ’bout no refusal

Her yerde iyisin ,reddedilme konusunda endişelenme

Second to none, you got the upper hand now

Hepsinde iyisin,dizginleri ele geçirdin

Don’t need a sponsor, nope, you’re the brand now

Bir sponsora gerek yok, hayır, sen bir markasın

You’re my rock, my Colorado

Sen benim dayanağımsın, Coloradomsun

Got that ring, just like Toronto

O yüzüğü aldım, tıpkı Toronto gibi

Lovin’ you now, a little more tomorrow

Şimdi seni seviyorum, yarın biraz daha fazla seveceğim

That’s how I feel, act like you know that you are

Ben böyle hissediyorum, bildiğin gibi davran

Justin Bieber & Quavo:

Picture perfect, you don’t need no filter

Resim mükemmel, filtreye ihtiyacın yok

Gorgeous, make ’em drop dead, you a killer

Muhteşem, tek bakışta onları katlediyorsun, sen bir katilsin

Shower you with all my attention

Seni ilgiye boğacağım

Yeah, these are my only intentions

Evet, bunlar benim tek niyetim

Stay in the kitchen cookin’ up, got your own bread

Mutfakta kal yemeğini pişir, kendi ekmeğini sahipsin

Heart full of equity, you’re an asset

Adaletdolu bir kalp, sen bir servet değerindesin

Make sure that you don’t need no mentions

Senden bahsedilmesine gerek duymadığından emin ol

Yeah, these are my only intentions

Evet, bunlar benim tek niyetim

Quavo:

No cap, no pretendin’

Yalan yok, taklit yok

You don’t need mentions (No cap)

Bahsedilmeye gerek yok (yalan yok)

Got ’em same goals, they don’t wanna be independent (‘Pendent)

Aynı hedeflere sahipler, bağımsız olmak istemiyorlar

Tell them to mind your bidness (Woo), we in our feelings

Onlara teklifini düşünmelerini söyle, biz kendi duygularımızlayız

It’s fifty-fifty percentage (Fifty)

Yüzde elli elli

Attention, we need commitment (Oh)

Dikkat, bağlılığa ihtiyacımız var

We gotta both admit it (Both)

İkimiz de  kabul etmeliyiz

It’s funny we both listen (Both)

İkimizinde dinlemesi komik

It’s a blessing (Blessing) ’cause we both get it (Both)

Bu bir nimet çünkü ikimiz de anlıyoruz

You the best thing (Woo) and I don’t need a witness (Best thing)

Sen en iyi şeysin ve tanığa ihtiyacım yok

I’ma find me a ring and pray it’s perfect fitted (Perfect, perfect)

Bir yüzük bulacağım ve mükemmel uyuması için dua edeceğim (Mükemmel,mükemmel)

Justin Bieber:

Picture perfect, you don’t need no filter

Resim mükemmel, filtreye ihtiyacın yok

Gorgeous, make ’em drop dead, you a killer

Muhteşem, tek bakışta onları katlediyorsun, sen bir katilsin

Shower you with all my attention

Seni ilgiye boğacağım

Yeah, these are my only intentions

Evet, bunlar benim tek niyetim

Stay in the kitchen cookin’ up, got your own bread

Mutfakta kal yemeğini pişir, kendi ekmeğini sahipsin

Heart full of equity, you’re an asset

Adalet dolu bir kalp, sen bir servet değerindesin

Make sure that you don’t need no mentions

Senden bahsedilmesine gerek duymadığından emin ol

Yeah, these are my only intentions

Evet, bunlar benim tek niyetim

Justin Bieber:

That’s all I plan to do

Tüm yapmayı planladığım bu