The Good War (İyi Savaş)

We fumbled around
Etrafta aradık
Pushing stones through the mesh
Ağ boyunca taşları itiyoruz
We reap as we sow
Ekerken biçeriz
It’s a song to the flesh
Bu vücuda bir şarkı
I had to dream in monochrome
Monokromda rüya gördüm
A lie that they’ve spun
Eğildikleri bir yalan
I think I hear Heaven calling me home
Bence cennetin beni eve çağırdığını duyuyorum
We’re light poised from the sun
Biz güneşten hafif dengeliyiz

Two lives, later I’ll find
İki hayat, sonradan bulacağım
Everybody’s gone ’round here
Herkes buraya geldi
Raise arms, ain’t got a hand to call mine
Silahları doğrulttu, benimkini kaldırmak için elim yok
I’m still out to find my peace of mind
Hala huzurumu bulmak için dışarıdayım

I’m running on a heartbeat, I can feel it in my blood flow
Kalp atışlarından kaçıyorum,  bunu kan akışımda duyabiliyorum
Eyes up when they call me, ’cause we’re fighting in the good war
Beni çağırdıklarında gözler açık çünkü biz iyi bir savaşta savaşıyoruz
So set me off with a Godspeed, then I slam through the backdoor
Beni bir tutkuyla bıraktı, sonra arka kapıdan çarpıyorum
You and I are gonna die free, ’cause we’re fighting in the good war
Sen ve ben özgür öleceğiz çünkü biz iyi bir savaşta savaşıyoruz

We fumble around
Etrafta aradık
We’re pushing homes from the nest
Yuvamızdan evleri çekiyoruz
We’re too far to be found
Bulmak için çok yakınız
(Cause we’re fighting in the good war)
(Çünkü biz iyi bir savaşta savaşıyoruz)
I had to speak in protocol
Resmiyette konuşmalıyım
Biting my tongue
Dilimi ısırıyorum
Sometimes I hear hell calling me home
Bazen cehennemin beni eve çağırdığını duyuuyorum
Yeah but I know, it’s such a lie we’ve spun
Evet ama biliyorum, eğildiğimiz bir yalan

I’m running on a heartbeat, I can feel it in my blood flow
Kalp atışlarından kaçıyorum,  bunu kan akışımda duyabiliyorum
Eyes up when they call me, ’cause we’re fighting in the good war
Beni çağırdıklarında gözler açık çünkü biz iyi bir savaşta savaşıyoruz
So set me off with a Godspeed, then I slam through the backdoor
Beni bir tutkuyla bıraktı, sonra arka kapıdan çarpıyorum
You and I are gonna die free, ’cause we’re fighting in the good war
Sen ve ben özgür öleceğiz çünkü biz iyi bir savaşta savaşıyoruz

I’m running on a heartbeat, I can feel it in my blood flow
Kalp atışlarından kaçıyorum,  bunu kan akışımda duyabiliyorum
Eyes up when they call me, ’cause we’re fighting in the good war
Beni çağırdıklarında gözler açık çünkü biz iyi bir savaşta savaşıyoruz
So set me off with a Godspeed, then I slam through the backdoor
Beni bir tutkuyla bıraktı, sonra arka kapıdan çarpıyorum
You and I are gonna die free, ’cause we’re fighting in the good war
Sen ve ben özgür öleceğiz çünkü biz iyi bir savaşta savaşıyoruz