League of Legends & NewJeans – GODS Türkçe Çevirisi

Go-Go-Go-Go-Go-Gods
Go-Go-Go-Go-Go-Tanrılar

(Verse 1: Haerin, Minji)
(Bölüm 1: Haerin, Minji)
(Ayy) This is what you came for
(Ayy) İşte bunun için geldin
Blood on the game ball
Maç topundaki kan
Everybody droppin’ like rainfall
Herkes yağmur gibi yağıyor
(Uh) This is your moment
(Uh) Bu senin anın
Eyes on the pulpit, kid
Gözler kürsüde, evlat
I think church just opened
Sanırım kilise yeni açıldı

(Pre-Chorus: Hyein, Danielle)
(Ön Koro: Hyein, Danielle)
And they’re singin’ your praises, la-la-la
Ve seni övüyorlar, la-la-la
Screamin’ your name out la-la-loud
Adını haykırmak la-la-loud
One more step, you’re immortal now ’cause
Bir adım daha, artık ölümsüzsün çünkü

(Chorus: Hanni, Danielle & Haerin)
(Koro: Hanni, Danielle & Haerin)
Once you play God, once you play God
Bir kez Tanrı’yı oynarsan, bir kez Tanrı’yı oynarsan
They’re gonna crumble one by one
Teker teker parçalanacaklar
Then we gon’ ride right into the sun
Sonra güneşe doğru gideceğiz
Like it’s the day my kingdom come
Krallığımın geleceği gün gibi
Baby, we’re
Bebeğim, biz

(Post-Chorus: Hyein)
(Sona Ekleme Koro: Hyein)
Go-Go-Go-Go-Go-Gods
Go-Go-Go-Go-Go-Tanrılar

(Verse 2: Hyein, Minji)
(Bölüm 2: Hyein, Minji)
(Ayy) Welcome to the big show
(Ayy) Büyük gösteriye hoş geldiniz
Next on the ladder
Merdivenin bir sonraki basamağı
Is it your name in the rafters?
Kirişlerdeki senin adın mı?
Brief, brief, brief moment of silence
Kısa, kısa, kısa bir sessizlik anı
Bad girl woke up and chose violence
Kötü kız uyandı ve şiddeti seçti

(Pre-Chorus: Danielle, Haerin)
(Ön Koro: Danielle, Haerin)
And they’re singin’ my praises, la-la-la
Ve benim övgülerimi söylüyorlar, la-la-la
Screamin’ my name out la-la-loud
La-la-loud’da adımı haykırıyorlar
This is why we’re immortal now ’cause
Bu yüzden artık ölümsüzüz çünkü

(Chorus: Hanni, Danielle & Haerin)
(Koro: Hanni, Danielle & Haerin)
Once you play God, once you play God
Bir kez Tanrı’yı oynarsan, bir kez Tanrı’yı oynarsan (Birer birer çökecekler)
They’re gonna crumble one by one (Crumble one by one)
Teker teker parçalanacaklar (Birer birer çökecekler)
Then we gon’ ride right into the sun
Sonra güneşe doğru gideceğiz
Like it’s the day my kingdom come
Krallığımın geleceği gün gibi
Baby, we’re
Bebeğim, biz

(Post-Chorus: Hyein)
(Sona Ekleme Koro: Hyein)
Go-Go-Go-Go-Go-Gods
Go-Go-Go-Go-Go-Tanrılar

(Bridge: Haerin, Danielle, Hanni)
(Köprü: Haerin, Danielle, Hanni)
I’m on my knees, pray for glory
Dizlerimin üzerindeyim, zafer için dua ediyorum
Anyone read this underdog story?
Bu mazlum hikayesini okuyan var mı?
I can’t lose myself again
Kendimi tekrar kaybedemem
Help me raise this heart
Bu kalbi kaldırmama yardım et