blank

[Kendrick Lamar:]

I got a story to tell, you know that I cherish thee

Anlatacak bir hikayem var, sana değer verdiğimi biliyorsun

Hope it ain’t too many feelings involved

-Umarım hisler çok fazla karışmamıştır

[Lil Wayne:]

I see niggas in this bitch, stuntin’, popping bottles

Bu sürtükte zencileri görüyorum, müthiş, şişeleri patlatıyor

Getting drunk with these bitches and when they leave, they get followed

Bu sürtüklerle sarhoş oluyor ve ayrıldıklarında takip ediliyorlar

Fall asleep with that bitch and really don’t know much about her

-Bu sürtükle uykuya dalıyor ve gerçekten onun hakkında pek bir şey bilmiyorum

Then she let us in, we take all of your shit

Sonra kız bizi içeri alıyor, tüm pisliklerinizi devralıyoruz

And when you wake up, she help you try to find it, I love it

Ve siz uyandığınızda kız yardım ediyor bunu anlamanıza, buna bayılıyorum

I be with bitches that be with bitches that be with niggas with riches

Zenginlerle olan zenciler ve onlarla olan sürtükler ve bu sürtüklerle olan sürtüklerle birlikteyim

I tell her, ‘Get ’em’, she say, ‘I got you’, I say, ‘No, bitch, I say get ‘I’m’

Kıza dedim ki ‘yakala şunları’, kız dedi ki ‘ben seni yakaladım’ ve ben de dedim ki ‘hayır sürtük dedim ki ben böyleyim’

And they so pretty, and they hair lengthy, he hit it and sleep on her titties

Ve onlar şirin ve onların saçı uzun, çocuk ona vurdu ve kızın memelerinde uyudu

And she give us the word, we come through and in case it’s a stick up, she scream like a victim

Ve kız bize o kelimeyi bahşetti, biz üstesinden geldik, eğer bu bir soygun olsaydı kız bir kurban gibi bağırırdı

Now you, feeling so silly

-Şimdi sen,  çok aptal hissediyorsun

I smoke color purple

Mor rengini tüttürüyorum

I’m up in here feeling like Celie (ooh)

Tam burada ayaktayım, Celie gibi hissediyorum (kurgusal bir karakter)

Nappy ass dreads, what’s that you say?

Dehşet sarhoş, ne demiştin?

Watch your mouth, milli vanilli (ooh)

Konştuklarına dikkat et, esrarengiz vanilya

You can get snaked, you can get faced

-Yılan gibi kıvrılabilirsin, yüzleşebilirsin

I’ll buy the bitch that you feeling

-O bir şeyler hissettiğin sürtüğü satın alacağım

‘Cause you thought that she was an angel, that bitch ain’t no angel, I treat her halo like a frisbee

Çünkü sen onun bir melek olduğunu düşündün o sürtük melek falan değil, onun kafasındaki ışık halkasını frizbi yapar oynarım

And you telling your business, she tell me your business

Ve işini söylüyorsun, kız bana senin işini söylüyor

You tell that bitch what you’re feeling

Sen o sürtüğe ne hissettiğini söylüyorsun

All of the beans you be spilling

Akıttığın bütün taneler

To you, she lie through her teeth cavities, fillings

Senin için, kız dişlerinin arasındaki oyuklardan doğru yalan söylüyor, dolduruyor

She know why you had to tell me where it’s hidden

-Kız biliyor neden nereye saklandığını bana söylemek zorunda olduğunu

She know when you’re gone, tell me when to visit, we’re break in your home

Kız biliyor sen kaybolduğunda beni ne zaman ziyaret edeceğini senin evinde bir ara veriyoruz

And take the specifics to me while the bitch is on vacation with him so she don’t get blamed

Ve özel ilaçlarımı al şu sürtük oğlanla tatildeyken ki böylece suçlanmasın

We don’t snatch chains, we find out addresses

Zincirleri kapmıyoruz, adresleri buluyoruz biz

And we don’t leave messes

Ve mesaj bırakmıyoruz

You only know that it’s gone when you check it

Tek bildiğin kontrol ettiğinde onun yok olacağı

And your first thought is to start second guessing

Ve de ilk düşüncen ikinci bir tahmin yürütmeye başlamak olacak

She say, ‘What’s wrong? ‘, you say nothing, keep resting

Kız dedi ki ‘Sorun ne?’, sen dedin ki hiçbir şey dinlenmene bak

She say, ‘What’s missing? ‘, how you know something missing

Kız dedi ki ‘Ne eksik?’, nsıl da biliyorsun bir şeyin eksik olduğunu

He scratch his head, she say get back in bed

Oğlan kafasını kaşıyıp yatağa geri döneceğini söyledi

And she gave him some head

Ve kız ona biraz akıl verdi

Boy, you can’t trust them bitches, and then she say

Oğlum, onların sürtüğüne güvenemezsin ve sonra kız dedi ki

Ooh, I see niggas in this bitch stuntin’, popping bottles

Zencileri görüyorum bu sürtükte, müthiş, şişeleri patlatıyor

Getting drunk with these bitches and when they leave, they get followed

– Bu sürtüklerle sarhoş oluyor ve ayrıldıklarında takip ediliyorlar

I be with bitches that know the bitches that’s with the niggas we following

-Takip ettiğimiz zencilerle olan sürtükleri tanıyan sürtüklerle beraberim

Get them on the line, stay two cars behind and tell them hoes, don’t be so obvious

-Onları sıraya sok, iki araba arkalarında dur ve çapkınlarına söyle, çok ortalarda olmayın

Mona Lisa

-Mona Lisa

Long hair, don’t care, she handle the business and don’t ever tell

Uzun saç, umursamıyor, kız işleri yürütüyor ve hiç sızlanmıyor

She bite the bullet and cough up the shells

-Kız mermiyi ısırdı ve öksürdü

She tell ‘I’m, ‘Ooh, daddy, let’s go to your place’

Kız dedi ki ‘Ben… Oh babacık hadi senin mekanına gidelim’

And if he say, ‘Yeah’, then we meet him there

-Ve eğer şöyle derse ‘Evet, orada buluşuruz o zaman’

She feed him lies with his silverware

Kız onu yalanlarıyla besledi oğlanın gümüş takılarıyla birikte

She don’t want love, she just want her share

O aşk istemiyor o sadece kendi payını istiyor

I, know a bitch named Lisa, this nigga think she heads

-Lisa adında bir sürtük tanıyorum, bu zenci kızın başı çektiğini düşünüyor

‘Cause she tell him that it is

Çünkü kız oğlana bunun böyle olduğunu söyledi

So he tell her all his secrets, he tell her all his fears

-Yani oğlan kıza tüm sırlarını söyledi, tüm korkularını söyledi

And then she tell me, and I be all ears

Ve sonra kız bana kulak verdiğimi söyledi

And then I go and tell my people, and they already know him

-Ve sonra ben gittim ve dostlarıma anlattım artık onu çoktan tanıyorlar

And then I call Liz and she say he comin’ over

-Ve sonra Liz’i aradım ve o dedi ki oğlan buraya geliyor

I say, ‘Good girl, just remember what I told you’

Dedim ki aferim sadece sana ne dediğimi unutma

She gave me the salute, I say, ‘Girl, you’re a soldier’

-Kız bana (asker) selam(ı) verdi ben de kızım sen bir askersin dedim

We’re waitin’ outside, watch him pull up

Dışarıda bekliyoruz, oğlanın duruşunu  izliyoruz

Walk up to the door and right before he knock, she open the door naked

Kapıya kadar yürüdü ve tam o kapıyı çalacakken kız kapıyı açtı, çıplak bir şekilde

She left it unlocked

Kapıyı kitlememiş

They started french kissing so he didn’t see moi

Fransız öpücüğüne başladılar ve oğlan beni görmedi

And then she let him in, they stopped on the couch

Ve kız onu içeri aldı, kanepede durdular

Music up loud with his head in the cloud

-Yüksek sesli müzik bulutlardaki kafasında

Turn that shit down and I scared the piss out of him

-Kapat şu b*ku ve ben işemekten korktum

Piss a nigga off, put a gun to his frown

Zenciyi işe, kaşlarının ortasına silahı daya

Nigga, turn around, I ain’t here to fuck around, I ain’t here to fuck around, caught you with’ your pants down

Zenci arkanı dön, s*kişmek için burada değilim *2, pantalonun aşağıdayken yakaladım seni

You know what it is, put your fucking hands up

-Bunun ne olduğunu biliyorsun, ellerini başının arkasına koy

Liz, that’s enough, you can put your hands down

-Liz, bu yeterli, sen ellerini indirebilirsin

And then he looked dead at her and he shook his head at her

-Ve oğlan kıza ölü göründü ve kafasını salladı kıza

She a good actress and you a dead actor

Kız iyi bir aktör ve sen ölü bir aktörsün

You’ll be dead after we get what we’re after

Peşinde olduğumuz şeyi alıncaya kadar ölü olacaksın

If Liz call you daddy, she about to be a bastard, oh

Eğer Liz sana babacık dediyse,  p*ç olmak üzereymiş

I got way too many bitches that do anything for me, nigga

Ne dersem yapan bir sürü sürtüğüm var benim, zenci çocuk

But thank for me, nigga

Bana teşekkür et zenci

Send her to you like she ain’t for me, nigga

-Kızı sana yolladım sanki benim adamım değilmiş gibi

I hope you alone like bankruptcy, nigga

Umarım iflas etmişsin gibi yalnızsındır

She pour you a drink, that drink on me, nigga

Kız sana içki doldurdu, o içki bendendi

She slip something in it, now thank for me, nigga

İçine bir şey koydu, şimdi bana teşekkür et

Mona Lisa, I done painted the Picture

-Mona Lisa, bu resmi bitirdim

Mo-mona Lisa, out the frame on these niggas

Mona Lisa, çerçevesinden çıkmış bu zencilerde

Pussy got you out of character, nigga

-Kedicik** seni karakterinden etti dostum

You fall for these hoes off your ladder, my nigga

Bu çapkınlar için basamaklardan aşağı düşüyorsun adamım

Take everything that you have, you don’t even have an opinion

-Sahip olduğun her şeyi al, bir fikrin bile yok

We have you attention, now you’re looking down a barrel though, nigga

-Dikkatler üzerimizde, şimdi varilden aşağı bakıyorsunuz

Now she looking for her pantyhose, nigga

-Şimdi kız külotlu çorabını arıyor, zenci

We just looking for the casserole, nigga

-Bizse sadece güveci arıyoruz, zenci

But she gon’ show us where you stash it though, nigga

-Ama kız bize nerelere sakladığını gösterecek, zenci     

[Kendrick Lamar & Lil Wayne:]

Ah, everyday she wake up with a different colour make up

Her gün farklı bir renkte makyaj ile uyanıyor

And I promise to go take her to the movie and the mall

Ve ben söz veriyorum onu alıp sinemaya ve de alışveriş merkezine götüreceğim

Chilling with the Laker, on the floor, fourth quarter, fourth minute on the clock, Black Mamba with the ball

Laker ile üşüyor, yerde, dördüncü çeyrek, top Black Mamba’da

Paparazzi looking at them both popping up and take a picture, uh

Paparazi ikisine de bakıyor birden ortaya çıkıp bir fotoğraf çekiyor

Probably on a Internet blog

-Muhtemelen internetteki bloğu için

In a minute, he gon’ be admitting that he love her on his mother

-Bir dakikada kızın annesini sevdiğini itiraf edecek

Man, he wanted meet her mother by tomorrow

Adamım, oğlan kızın annesiyle hemen yarın tanışmak istedi

Mona Lisa

Pussy good enough, it got ’em sending into wars

Kedicik eterince iyi,  onları savaşa yolluyor

And he digging in it like he living in it

-Ve içinde yaşadığı gibi kazmaya başladı

Make a new religion with it

-Yeni bir din yarattı onunla

Man a nigga ’bout to go against God

-Zenci bir adam tanrıya karşı gelmek üzere

Palm trees in the backstreet, sweet tone like a hummingbird, when she asked him, did he want to make love in a yellow taxi

-Arka caddedeki palmiyeler, sinek kuşu gibi tatlı bir ton, kız sorduğunda oğlan sarı takside sevişmek istedi mi?

Never gave two fuck, jumped in the backseat

-Gram umursamadım, arka tarafa geçtim

Woke up in the morning to The Great Gatsby

-The Great Gatsby (film) gibi uyandım sabah

Then he dogged it again like the bitch Lassie

Sonra o ikinci kez çarptı sürtük Lassie gibi

I’ma a dog into win, I’m a bit laughing

Kazanmanın köpeğiyim, birazcık gülüyorum

I’ma call up again like I did last week

Tekrar arayacağım geçen hafta yaptığım gibi

Make good with the friend and I’m more jazzy

-Arkadaşlarla aram iyi, ve ben daha göz alıcıyım

Britney with the twin and the girl Ashley

İkizlerden Britney ve şu kız Ashley

Found out that I fucked, he was unhappy

-Onları s*ktiğimi farket, oğlan mutsuzdu

Bitch, I never let the bullshit get past me

Sürtük asla saçmalıkların beni geçmesine izin vermem

Better yet, I wanna break up, don’t you ask me

Daha iyisi, ayrılmak istiyorum, sormayacak mısın,

‘Bout a motherfucking double standard, acting

-S*ktiğimin çifte standartını? Oyunculuk

Fucking on another nigga, that’s negative alone

Başka bir zenciyi de s*ktir et, bu yalnızken olumsuz

But you sucked this dick, that’s just nasty

-Ama sen bu pisliği emdin, bu iğrenç

Matter of fact, bitch, gimme your phone. No

-Gerçeğin önemi, sürtük, bana telefonunu ver hayır

You fucking with Wayne? No

-Lanet olası Wayne ile mi berabersin? Hayır

Bitch, gimme your phone. No, let me take this call

-Sürtük, bana telefonunu ver. Hayır, şu aramayı açmama izin ver

… lick me like a lollipop

-…beni lolipop gibi yala

He on your fucking ringtone?

-O, senin lanet olası zil sesin mi!?

Is that the shit that you do?

-Bu mu senin yaptığın pislik?

Touching yourself, looking at Kendrick videos

Kendrick’in videolarına bakıp kendini ellemek mi

Jump on the internet, watching his interviews

-İnternete girip onun röportajlarını izlemek mi

I don’t know what the fuck, lately gotten into you

-Bu ne s*kim bilmiyorum, son zamanlarda içine giriyor

Tell me who love you, I bet I love harder

-Söyle bana kim seviyor seni, bahse varım ben daha deli severim

Forgot all the shit that I did for your daughter?

-Kızın için yaptığım bütün pislikleri unuttun mu

The pampers, the pedialyte and my momma daycare after school

Şımarttıkların, okuldan sonra besin takviyesi ve annemin günlük bakımı

And she never did charge her

-Ve kız onu hiç şarj etmedi

You scandalous as fuck, and I hope you blow up

Sen skandal bir serserisin ve umarım patlarsın

You know what, I get buck, let me go get my gun, I got one in the chamber

Ne olduğunu biliyorsun, bırak da silahımı alayım, odada bir tane var

I’m plannin’ on aimin’, God dammit, you know that the damage is done

-Amaca ulaşmaya çalışıyorum, Allah kahretsin, hasar bitti biliyorsun

Bitch I’m emotional ’cause I’m in stress

-Sürtük ben duygusalım çünkü stres altındayım

I’m not supposed to go through this, I guess

Bunun altından kalkmamalıydım, sanırım

So in conclusion, since you like rappers that’s killing that pussy I’m killing myself

Sonuç olarak, o eli öldüren rapçilerden hoşlandığından beri kendimi öldürüyorum

[Lil Wayne:]

She say, ooh, Mona Lisa, Mona Lisa

-Kız dedi ki Mona Lisa

Ooh, fake smile, Mona Lisa, Mona Lisa

-Oh sahte gülüş, Mona Lisa

She say, ooh, Mona Lisa, Mona Lisa

-Kız dedi ki Mona Lisa

Now he get the picture Mona Lisa, Mona Lisa, yeah

Şimdi oğlan fotoğrafı aldı Mona Lisa