Linkin Park-Battle Symphony (Türkçe Çeviri)

I got a long way to go
Gitmek için uzun bir yol aldım

And a long memory
Ve uzun bir hafıza

I’ve been searching for an answer
Bir cevabı arıyordum

Always just out of reach
Daima ulaştığımın dışında

Blood on the floor
Zeminde kan

Sirens repeat
Sirenler tekrar ediyorlar

I’ve been searching for the courage
Cesareti arıyordum

To face my enemies
Düşmanlarımla yüzleşmek için

When they turn down the lights
Onlar ışıkları söndürdüğü zaman

I hear my battle symphony
Ben savaş senfonisini duyuyorum

All the world in front of me
Tüm dünya benim önümde

If my armor breaks
Eğer zırhlarım kırılırsa

I’ll fuse it back together
Ben geri birleştiririm

Battle symphony
Savaş senfonisi

Please just don’t give up on me
Lütfen sadece benden vazgeçme

And my eyes are wide awake
Ve gözlerim oldukça uyanık

For my battle symphony
Savaş senfonim için

For my battle symphony
Savaş senfonim için

You say that I don’t belong
Bana ait olmadığını söylüyorsun

You say that I should retreat
Tekrar tehdit edebileceğimi söylüyorsun

That I’m marching to the rhythm
Ritimle yürüyorum

Of a lonesome defeat
Yapayalnız yenilgiden

But the sound of your voice
Ama senin sesinin müziği

Is the pain in reverse
Yenilgi acı mıdır

No surrender, no illusions
Teslimiyet yok , ilüzyon yok

And for better or worse
Ve daha iyi ve ya daha kötü yok

When they turn down the lights
Onlar ışıkları söndürdüğü zaman

If I fall, get knocked down
Eğer düşersem yıkılırsam

Pick myself up off the ground
Kendi kendime zeminden kalkarım

If I fall, get knocked down
Eğer düşersem yıkılırsam

Pick myself up off the ground
Kendi kendime zeminden kalkarım