In and out of focus

Odak içinde ve dışında
Moments that I keep

Anıları koruyorum
Something for the pain

Acılar için bazı şeyler
And something so I sleep

Ve uyumak için bazı şeyler
Won’t you comfort me?

Beni rahatlatmayacak mısın?
Warm the air that I breathe

Ilık havada nefes alıyorum
Visceral in doses

Dozajlarda iç organlar
Hiding in the seams

Dikişlerde gizleniyor
Standing on the sun and I don’t feel a thing

Güneşte duruyor ve bir şey hissetmiyorum
Won’t you comfort me?

Beni rahatlatmayacak mısın?
Take the fear I don’t need

Korkulara ihtiyaç duymam

NAKARAT
I wake up every morning with the years ticking by

Yıllardır her sabah uyanıp oradan geçiyorum

I’m missing all these memories, maybe they were never mine
Bu anıların hepsini özlüyorum, belki onlar asla benim değildi
I feel the walls are closing

Duvarların yaklaştığını hissediyorum
I’m running out of the time

Zamandan kaçıyorum
I think I missed the gun at the starting line

Sanırım başlangıç noktasından silahları kaçırdım


Tell mе, am I broken?

Bana söyle, ben kırgın mıyım?
I can never lеave

Asla ayrılmam
Biting on my tongue and

Dudaklarımı ısırıyorum ve
Checking if it bleeds

Eğer kanarsa kontrol ediyorum
Oh, is it lost on me?

Oh, üzerimde mi kayboldu?
All the things I believe

İnandığım tüm şeyler
Something like an omen I can never keep

Asla koruyamayacağım bazı alametler gibi
Moving on and on, so very bittersweet

Hareket ediyor ve devam ediyor, çok acı tatlı
Is it lost on me?

Üzerimde mi kayboldu?
All the things I don’t need

Tüm bu şeyler ihtiyaç duymamTake me alive, make me a liar

Beni canlı al, bir yalancı yap
Take me alive

Beni canlı al
Don’t look away until it’s gone

Gidene kadar uzaklaşma
Until it’s gone

Gidene kadar
Take me alive, make me a liar

Beni canlı al, bir yalancı yap
Take me alive

Beni canlı al
Don’t look away until it’s gone

Gidene kadar uzaklaşma
Until it’s gone

Gidene kadar