Oh,
Put your loving hand out, baby.
I’m beggin’.

Oh,
Sevgi dolu elini uzat, bebeğim.
Yalvarıyorum.


Beggin’, beggin’ you.
Put your loving hand out baby.
Beggin’, beggin’ you.
Put your loving hand out darling.

Yalvarıyorum, sana yalvarıyorum.
Sevgi dolu elini uzat bebeğim.
Yalvarıyorum, sana yalvarıyorum.
Sevgi dolu elini uzat sevgilim.


Riding high, when I was king.
Played it hard and fast, cause I had everything.
Walked away, wonderin’ then.
But easy come and easy go.
And it would end.

Çok başarılıydım, kral olduğum zaman.
Zor ve hızlı oynadım, çünkü her şeye sahiptim.
Uzaklaştım, o zaman merak ettim.
Ama kolayca geldi ve kolayca gitti.
Ve son olabilirdi.


So ah, anytime i need you, let me go.
Anytime I feed you, get me low.
Anytime I see you, let me know.
But I planted that seed, just let me go.

Bu yüzden, ne zaman sana ihtiyaç duysam, gitmeme izin ver.
Ne zaman seni beslesem, beni düşür.
Seni ne zaman görsem, bırak bileyim.
Ama tohumları diktim, sadece gitmeme izin ver.


I’m on my knees when I’m (beggin).
‘Cause I don’t want to lose (you).
I got my arms so spread,
And I hope that my heart gets fed.
Matter of fact, gonna beg.

Dizlerimin üzerindeyim o zamanlar (yalvarırken).
Çünkü kaybetmek istemiyorum (seni).
Kollarımı açtım,
Ve umuyorum ki kalbim beslenir.
Aslına bakarsan, yalvaracağım.


Beggin’, beggin’ you.
Put your loving hand out baby.
Beggin’, beggin’ you.
Put your loving hand out darling.

Yalvarıyorum, sana yalvarıyorum.
Sevgi dolu elini uzat bebeğim.
Yalvarıyorum, sana yalvarıyorum.
Sevgi dolu elini uzat sevgilim.


I need you, to understand.
Tried so hard,
To be your man.
The kind of man you want in the end.
Only then can I begin to live again.

Sana ihtiyacım var, anlamak için.
Çok çabaladım,
Senin erkeğin olabilmek için.
Sonunda senin istediğin türden erkek olmak.
Sadece işte o zaman yaşamaya tekrar başlayabilirim.


An empty shell,
I used to be.
Shadow of my life,
Was hangin’ over me.

Boş bir kabuk,
Eskiden öyleydim.
Hayatımın gölgesi,
Üzerimde sallanıyordu.


A broken man,
But I don’t know.
Won’t even stand the devil’s chance,
To win my soul.

Kırılmış bir adam,
Ama bilmiyorum.
Şeytanın şansına bile katlanmayacağım,
Ruhumu kazanmak için.


What we doin’? What we chasin’?
What about ’em, why da basement?
Why we got good shit, don’t embrace it?
Why to feel for da need to replacement?

Ne yapıyoruz? Neyi takip ediyoruz?
Peki ya onlar, neden bodrum?
Neden iyi şeylere sahibiz, kucaklamayalım mı?
Neden değiştirilmeye ihtiyaç duyulmalı?

You on a runway track from the good.
I want to paint in the pictures any way we could react.
Like the heart in a trash, where you should?
You done gave it away, you had it ’till you took it back.

İyiden bir podyum geçişi üzerindesin.
Her şekilde tepki verebileceğimiz resimler boyamak istiyorum.
Çöpteki bir kalp gibi, nerede yapmalısın?
Sen verdin, sen geri alana kadar ona sahipsin.

But I keep walkin’ on.
Keep rockin’ dawns.
Keep walking forward.
Now the court is yours.
Keep browsin’ halls.
‘Cause I don’t wanna live in a broken home girl I’m beggin.

Ama yürümeye devam ettim.
Şafakları sallamaya.
Karşı yürümeye.
Şimdi saray senin.
Salonlara göz atmaya devam.
Çünkü kırılmış bir evde yaşamak istemiyorum kızım yalvarıyorum.


Beggin’, beggin’ you.
Put your loving hand out baby.
Beggin’, beggin’ you.
Put your loving hand out darling.

Yalvarıyorum, sana yalvarıyorum.
Sevgi dolu elini uzat bebeğim.
Yalvarıyorum, sana yalvarıyorum.
Sevgi dolu elini uzat sevgilim.


I’m fighting hard,
To hold my own,
I just can’t make it,
All alone.

Çok savaştım,
Kendimi tutmak için.
Artık yapamıyorum,
Yalnız başıma.


I’m holdin’ on.
I can’t fall back.
I’m just a con,
‘Bout to fade to black.

Dayanıyorum.
Geri dönemem.
Sadece bir düzenbazım,
Siyaha dönüşmek üzere.


Beggin’, beggin’ you.
Put your loving hand out baby.
Beggin’, beggin’ you.
Put your loving hand out darling.

Yalvarıyorum, sana yalvarıyorum.
Sevgi dolu elini uzat bebeğim.
Yalvarıyorum, sana yalvarıyorum.
Sevgi dolu elini uzat sevgilim.