This could be your year
If you let go of the loneliness you fear
‘Cause I know that you’ve been trying so hard (Yeah)
Don’t you know it’s alright
For just a little while
‘Cause it made us feel alive

Bu senin yılın olabilir
Korktuğun yalnızlığı bırakırsan
Çünkü biliyorum ki  çok deniyorsun, çok uğraşıyorsun (Evet)
İyi olduğunu bilmiyor musun
Kısa bir süre için
Çünkü bu bize canlı hissettirdi

But at the same time, we can’t belong together
Though it feels like we were made for one another
Do you realize we’re wasted on each other?
It’s you
If I could love you back, I would

Ama aynı zamanda birbirimize ait olamayız
Birbirimiz için yaratılmışız gibi hissettirse de
Birbirimiz için harcandığımızın farkında mısın?
Sensin
Seni geri sevebilseydim, yapardım

This could be your year
‘Cause your life could take you somewhere new from here
When you’re on your own
You’ll look back and see I’m
Just a moment in time
And we gave it a try
‘Cause it made us alive

Bu senin yılın olabilir
Çünkü hayatın seni buradan yeni bir yere götürebilir
Kendi başınayken
Arkana bakacaksın ve ben olduğumu göreceksin
Sadece bir an
Ve biz denedik
Çünkü bizi yaşattı

But at the same time, we can’t belong together
Though it feels like we were made for one another
Do you realize we’re wasted on each other?
It’s you
If I could love you back, I would

Ama aynı zamanda birbirimize ait olamayız
Birbirimiz için yaratılmışız gibi hissettirse de
Birbirimiz için harcandığımızın farkında mısın?
Sensin
Seni geri sevebilseydim, yapardım

If I could love (Mmm)
Come on now (Mmm)

Eğer sevebilseydim (Mmm)
Hadi şimdi (Mmm)

But at the same time, we can’t belong together
Though it feels like we were made for one another
Do you realize we’re wasted on each other?
It’s you
If I could love you back, I would

Ama aynı zamanda birbirimize ait olamayız
Birbirimiz için yaratılmışız gibi hissettirse de
Birbirimiz için harcandığımızın farkında mısın?
Sensin
Seni geri sevebilseydim, yapardım

Let’s belong together, what does
Let’s belong together, what does
Let’s belong together, what does
Let’s belong together, what does

Birbirimize ait olalım, ne olur
Birbirimize ait olalım, ne olur
Birbirimize ait olalım, ne olur
Birbirimize ait olalım, ne olur