We drive through the woods
Rich neighborhoods to watch
We joked as we looked
That they were too good for us

Ormanın içinden geçiyoruz
İzlemek için zengin mahallelere giriyoruz
Bakarken şakalar yapıyoruz
Bizim için fazla iyi olduklarına dair

Cause socially speaking we were the same
With runaway fathers and mothers who drank
A tale old as time
Young love don’t last for life

Çünkü sosyal yapı olarak konuşursak biz aynıydık
Kaçıp giden babalar ve içki içen annelerle
Zaman kadar eski bir hikaye
Genç aşk ömür boyu sürmez

And now I know
Now I know
It’s time to go
It’s time to go

Ve şimdi biliyorum
Şimdi biliyorum
Gitme zamanı
Gitme zamanı

We’ve traveled the seas
We’ve ridden the stars
We’ve seen everything
From Saturn to Mars
As much as it seems
Like you own my heart
It’s astronomy
We’re two worlds apart
(It’s astronomy)
We’re two worlds apart
(It’s astronomy)
We’re two worlds apart

Denizleri gezdik
Yıldızlara bindik
Her şeyi gördük
Satürn’den Mars’a
Kalbimin sahibi gibi
Görünsen de
Bu astronomi
Biz iki dünya kadar ayrıyız
(Bu astronomi)
Biz iki dünya kadar ayrıyız
(Bu astronomi)
Biz iki dünya kadar ayrıyız

From far away
I wish I’d stayed with you
But here face to face
A stranger that I once knew

Uzaktayken
Seninle kalmayı diliyorum
Ama burada yüz yüzeyken
Bir zamanlar tanıdığım bir yabancı gibisin

I thought if I wandered
I’d fall back in love
You said distance brings fondness
But guess not with us

Boş boş dolaşırsam
Yeniden aşık olurum diye düşündüm
Mesafe sevgi getirir dedin
Ama sanırım bu bizim için geçerli değil

The only mistake
That we didn’t make
Was run
Now look what we’ve done

Bizim yapmadığımız
Tek hata
Kaçmaktı
Şimdi yaptığımız şeye bak

We’ve traveled the seas
We’ve ridden the stars
We’ve seen everything
From Saturn to Mars
As much as it seems
Like you own my heart
It’s astronomy
We’re two worlds apart
(It’s astronomy)
We’re two worlds apart

Denizleri gezdik
Yıldızlara bindik
Her şeyi gördük
Satürn’den Mars’a
Kalbimin sahibi gibi
Görünsen de
Bu astronomi
Biz iki dünya kadar ayrıyız
(Bu astronomi)
Biz iki dünya kadar ayrıyız
(Bu astronomi)
Biz iki dünya kadar ayrıyız

Stop tryna keep us alive
You’re pointing at stars in the sky
That already died
Stop tryna keep us alive
You can’t force the stars to align
When they’ve already died
Oh we’ve died

Bizi hayatta tutmaya çalışmayı bırak
Gökyüzündeki çoktan ölmüş yıldızları
İşaret ediyorsun
Bizi hayatta tutmaya çalışmayı bırak
Yıldızları hizalamaya zorlayamazsın
Zaten öldüklerinde
Ah biz öldük

Oh, we’ve traveled the seas
We’ve ridden the stars
We’ve seen everything
From Saturn to Mars
As much as it seems
Like you own my heart
It’s astronomy
We’re two worlds apart

Denizleri gezdik
Yıldızlara bindik
Her şeyi gördük
Satürn’den Mars’a
Kalbimin sahibi gibi
Görünsen de
Bu astronomi
Biz iki dünya kadar ayrıyız