I just got a front-row seat to real life
And now I gotta open my eyes
It’s too late to wait until it feels right
Now I gotta start the long goodbye

Az önce gerçek hayata ön sıradan oturdum
Ve şimdi gözlerimi açmalıyım
Doğru hissedene kadar beklemek için çok geç
Şimdi uzun bir vedaya başlamalıyım

I spent every day filling every page
How the world revolved around me
When I saw your face, I knew right away
We’d be whoever we wanted to be

Her günümü her sayfayı doldurmakla geçirdim
dünya benim etrafımda nasıl dönüyordu
Yüzünü görünce hemen anladım
Kim olmak istersek o olurduk

In real life
Somebody loves me
In real life
Somebody needs me

Gerçek hayatta
Biri beni seviyor
Gerçek hayatta
Birinin bana ihtiyacı var

I’ve been seeing friends of mine in real lifе
Going through the motions, spinning wheels, spinning their wheels
Everything is happеning in real time
Rising tide is nipping at my heels

Gerçek hayatta arkadaşlarımla görüşüyorum
Hareketlerden geçmiyotum, tekerlekleri döndürüyorum, tekerlekleri döndürüyorum
Her şey gerçek zamanlı olarak oluyor
Yükselen dalga topuklarımı ısırıyor

But I’m different now, I’m not sure how
The world don’t revolve around me
Coming out of the dark with you in my arms
We see whatever we needed to see

Ama şimdi farklıyım, nasıl olduğundan emin değilim
dünya benim etrafımda dönmüyor
Kollarımda senle karanlıktan çıkıyorum
Ne görmemiz gerekiyorsa onu görüyoruz

In real life
Somebody loves me
In real life
Somebody needs me
In real life

Gerçek hayatta
Biri beni seviyor
Gerçek hayatta
Birinin bana ihtiyacı var
Gerçek hayatta

The curtains were drawn, the circus moved on
Once I saw who I was in your eyes
Now each minor key sounds major to me
And everything feels harmonized

Perdeler çekildi, sirk devam etti
Bir kez gözlerinde kim olduğumu gördüm
Şimdi her küçük anahtar bana büyük geliyor
Ve her şey uyumlu hissediyor

Somebody loves me
Somebody needs me
In real life
Somebody wants me (Real life)
(Real life)
(Real life)
(Real life)
(Real life)

Biri beni seviyor
Birinin bana ihtiyacı var
Gerçek hayatta
Biri beni istiyor (Gerçek hayat)
(Gerçek hayat)
(Gerçek hayat)
(Gerçek hayat)
(Gerçek hayat)