Spent 24 hours, I need more hours with you

24 saat harcadım, seninle daha fazla saate ihtiyacım var

You spent the weekend getting even, ooh

Sen de haftasonunu harcadın eşitledin

We spent the late nights making things right between us

Aramızdaki şeyleri düzeltmek için gece geç saatleri harcadık

 

But now it’s all good, babe

Ama şimdi her şey yolunda bebeğim

Roll that back wood, babe

Backwood’u (sigara markası) sar bebeğim

And play me close

Ve benimle yakın oyna

‘Cause girls like you run ’round with guys like me

Çünkü senin gibi kızlar benim gibi adamlarla takılırlar

‘Til sun down when I come through

Güneş batana kadar başarıyorum

I need a girl like you, yeah yeah

Senin gibi bir kıza ihtiyacım var, evet 

Girls like you love fun, and yeah, me too

Senin gibi kızlar eğlenmeyi sever, ve evet, ben de severim

What I want when I come through

İstediğim şey başardığımda

I need a girl like you, yeah yeah

Senin gibi bir kıza ihtiyacım var, evet 

 

 

I need a girl like you, yeah yeah

Senin gibi bir kıza ihtiyacım var, evet 

I need a girl like you

Senin gibi bir kıza ihtiyacım var, evet 

 

 

I spent last night on the last flight to you

Dün geceyi sana giden son uçuşta geçirdim

Took a whole day up tryna get way up, ooh

Tüm günümü aldı mutlu olup hiçbir şeyi takmamaya çalışmak

We spent the daylight tryna make things right between us

Gün ışığını harcadık aramızdaki şeyleri düzeltmeye çalışarak

 

But now it’s all good, babe

Ama şimdi her şey yolunda bebeğim

Roll that back wood, babe

Backwood’u (sigara markası) sar bebeğim

And play me close

Ve benimle yakın oyna

 

 

‘Cause girls like you run ’round with guys like me

Çünkü senin gibi kızlar benim gibi adamlarla takılırlar

‘Til sun down when I come through

Güneş batana kadar başarıyorum

I need a girl like you, yeah yeah

Senin gibi bir kıza ihtiyacım var, evet 

 

 

Girls like you love fun, and yeah, me too

Senin gibi kızlar eğlenmeyi sever, ve evet, ben de severim

What I want when I come through

İstediğim şey başardığımda

I need a girl like you, yeah yeah

Senin gibi bir kıza ihtiyacım var, evet 

 

 

I need a girl like you, yeah yeah

Senin gibi bir kıza ihtiyacım var, evet 

I need a girl like you, yeah yeah

Senin gibi bir kıza ihtiyacım var, evet 

I need a girl like you, yeah yeah

Senin gibi bir kıza ihtiyacım var, evet 

I need a girl like you

Senin gibi bir kıza ihtiyacım var 

 

 

 

Maybe it’s 6:45

Belki saat 6:45’tir

Maybe I’m barely alive

Belki zar zor yaşıyorumdur

Maybe you’ve taken my shit for the last time

Belki derdimi son kez çekiyorsundur 

Maybe I know that I’m drunk

Belki sarhoş olduğumu biliyorumdur

Maybe I know you’re the one

Belki senin doğru kişi olduğunu biliyorumdur

Maybe you’re thinking it’s better if you drive

Belki senin sürmenin daha iyi olacağını düşünüyorsundur

 

 

 

Not too long ago, I was dancing for dollars

Kısa bir süre önce, para için dans ediyordum

Know it’s really real if I let you meet my mama

Bil ki eğer annemle tanışmana izin verirsem aramızdaki şey gerçektir

You don’t want a girl like me, I’m too crazy

Benim gibi bir kız istemezsin, ben çok deliyim

But every other girl you meet is fugazi

Ama tanıştığın diğer bütün kızlar sahteydi

I’m sure them other girls were nice enough

Eminim ki diğer kızlar yeterince iyiydi

But you need someone to spice it up

Ama senin ihtiyacın olan işleri heyecanlı hale getirecek biri

So who you gonna call? Cardi, Cardi

Öyleyse kimi arayacaksın? Cardi, Cardi

Come and rev it up like a Harley, Harley

Gel ve hızlandır Harley gibi, Harley

Why is the best fruit always forbidden?

Neden en iyi meyve her zaman yasaktır?

I’m coming to you now doin’ 20 over the limit

Sana geliyorum şu an, limitin 20 km üstündeyim

The red light, red light stop, stop

Kırmızı ışık, kırmızı ışık dur, dur

I don’t play when it comes to my heart, let’s get it though

Konu kalbime gelince oynamam, hadi halledelim şunu

I don’t really want a white horse and a carriage

Gerçekten beyaz bir at ve at arabası istemiyorum

I’m thinkin’ more of white Porsches and karats

Ben daha çok beyaz Porscheler ve elmasları düşünüyorum

I need you right here ’cause every time you call

Sana burada ihtiyacım var çünkü sen her aradığında 

I play with this kitty like you play wit’ your guitar

Ben kedicikle oynuyorum tıpkı senin gitarını çalışın gibi

 

 

 

‘Cause girls like you run ’round with guys like me

Çünkü senin gibi kızlar benim gibi adamlarla takılırlar

‘Til sun down when I come through

Güneş batana kadar başarıyorum

I need a girl like you, yeah yeah

Senin gibi bir kıza ihtiyacım var, evet 

 

 

Girls like you love fun, and yeah, me too

Senin gibi kızlar eğlenmeyi sever, ve evet, ben de severim

What I want when I come through

İstediğim şey başardığımda

I need a girl like you, yeah yeah

Senin gibi bir kıza ihtiyacım var, evet 

 

 

I need a girl like you, yeah yeah

Senin gibi bir kıza ihtiyacım var, evet 

I need a girl like you

Senin gibi bir kıza ihtiyacım var, evet